Rekruttering: Ringer i Vannet

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Se video: Slik blir du Ringer i Vannet-bedrift
Se flere videoer her

Nyheter

 • Ringer i vannet i Arendalsuka

  Prosjektet «Ringer i Vannet» og NHO Service og inviterer til seminar under Arendalsuka, onsdag 17.august, på Clarion Hotel Tyholmen.

  14. juli 2016
 • Søker ny medarbeider

  Vi søker en ny prosjektmedarbeider som skal ha ansvar for Vestfold og Buskerud og inngå i et team på 7 personer i Ringer i vannet.

  22. juni 2016
 • Å kjøre på en elg

  Det var mange drømmer som gikk til helvete den kvelden Geir Hedenstad kjørte på en elg.

  27. juni 2016
 • Det summer bra på Bien

  Ringer i Vannet delte fredag ut diplom til Bien Snackbar på Danmarksplass i Bergen.

  1. juni 2016
 • Sykdommen forsøker å stjele livet

  En muskelsykdom forsøker å stjele livet fra Inger Kassig Svenning (31). Men hun gir seg ikke. Nå har jenta kjøpt hus og fått seg fast jobb. For første gang.

  23. juni 2016
 • -La oss være døråpnere

  La oss være døråpnere inn til arbeidslivet, skriver Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag og Bente Wold Wigum, fylkesdirektør Nav Sør-Trøndelag. i en kronikk i dagens utgave av Adresseavisen.

  26. mai 2016