- Det handler om å bry seg

I tillegg til å være en av landets mest folkekjære artister, er Bjarne Brøndbo også arbeidsgiver med samfunnsengasjement. Han driver et bilopphuggeri som flere ganger har tatt inn personer som har havnet utenfor arbeidslivet.

Bjarne Brøndbo driver, sammen med sin kone, bilopphuggeriet som hans far startet opp for 40 år siden, og har ved flere anledninger tatt inn personer som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet.

Publisert 02.10.15

Ringer i vannet

Fakta om Ringer i Vannet

  • Rekrutteringsstrategi der vi kostnadsfritt kobler mennsker med hull i CV-en med NHO-bedrifter.
  • Over 1.600 NHO-bedrifter er så langt med på prosjektet.
  • I 2016 ble 1.550 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

- Den type bedrift vi driver er godt egnet til at vi kan ta inn ulike mennesker med forskjellige egenskaper, slik at de kan få prøvd seg i arbeidslivet, sier Brøndbo.

Han driver, sammen med sin kone, bilopphuggeriet som hans far startet opp for 40 år siden og forteller at dette er et tema som engasjerer han. Noe av drivkraften er idealisme.

- Det handler om å bry seg om mennesker og om å hjelpe til med det man kan.

Slik blir du Ringer i Vannet - bedrift

I tillegg til et engasjement for de som står utenfor arbeidslivet er Bjarne også opptatt av holdningene vi som samfunn har til hva det vil si å lykkes og hvilken status vi tilegner de ulike yrkesgruppene. 

- Vi skaper tapere ved å ha et ensidig fokus på at vi må ha høyere utdanning for å lykkes. Jeg er opptatt av at alle yrker er viktig i den store sammenhengen. Vi trenger både bussjåfører, rørleggere, akademikere og bilmekanikere for at samfunnet skal gå rundt, sier Brøndbo.