Oversikt rekrutteringsavtaler

Her er oversikt over alle NHO- medlemmene som har inngått en rekruteringsavtale og Arbeid og Inkluderingsbedriftene som er med i Ringer i Vannet. Ringer i Vannet har også inngått nasjonal avtale med større kjeder og konsern.

Publisert 24.05.16

Oversikt regionale rekrutteringsavtaler (12.09.2016)

Oversikt nasjonalavtale (12.09.2016)

Oversikt arbeid og inkluderingsbedrifter som er med i Ringer i vannet