Inkluderingssuksessen Ringer i Vannet

– Bruken av Ringer i Vannet-metoden må tidobles, slår NHO-sjef Kristin Skogen Lund fast. Nå ønsker hun at flere tar i bruk suksess-metoden.

#205

Kristin Skogen Lund er på besøk hos Norsk Gjenvinning og Svein Erik Bakke. Han fikk jobb i bedriften via Ringer i Vannet. (Foto: Tuva Gaarder Nordlie)

Publisert 14.12.17

– Vi ser at antallet personer som står utenfor arbeidslivet øker. Samtidig er vi avhengig av at flest mulig er i jobb. Da må vi gjøre mer av det vi vet virker og Ringer i Vannet (RiV) virker, mener Kristin Skogen Lund.

I følge rapporten Arbeidsgivere og arbeidsinkludering, laget av NTNU Samfunnsforskning, blir 8 av 10 RiV-kandidater ansatt.

Les rapporten: Arbeidsgivere og arbeidsinkludering.

Nå vil NHO at både NAV og andre arbeidstakerorganisasjoner tar i bruk den samme metoden som Ringer i Vannet baserer seg på.

– Alle som jobber med inkludering bør ta i bruk denne metoden.

Det som gjør RiV til et effektivt tiltak for å inkludere folk med hull i CVen, eller av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet, er at dette er et rekrutteringstiltak og ikke et inkluderingstiltak. Det er bedriftens behov for arbeidskraft som er viktigst. Det gir mer robuste ansettelser

Dette er RiV-metoden:

  • På en systematisk måte blir mulighetene til den enkelte og behovene til arbeidsgivere koblet sammen i Ringer i Vannet. Nøkkelen er at bedriftene tegner rekrutteringsavtale med en arbeids- og inkluderingsbedrift.
  • Arbeid- og inkluderingsbedriftene kjenner bedriftenes behov og finner personer som passer i bedriften og følger tett opp og tar hånd om det praktiske. Dermed fjernes barrierene som bedrifter kanskje har hatt knyttet til inkludering.
  • Mange bedrifter har nå så gode erfaringer at de bruker Ringer i Vannet som en hovedstrategi for å få nye medarbeidere, fordi man ser at dette er personer som har store ressurser som bedriftene kan dra nytte av.

Verdien av arbeid

Bedriftene tjener på det, samfunnet tjener på det, men det viktigste er hva det betyr for hver enkelt som kommer i jobb.

– Skal vi klare å opprettholde velferdsmodellen er vi avhengig av at flest mulig er i jobb, bedriften trenger arbeidskraft og verdien av arbeid er stor for den enkelte, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Svein Erik Bakke har fått jobb hos Norsk Gjenvinning via Ringer i Vannet.

– I Ringer i Vannet jobbes det veldig mye med hver enkeltperson, så det koster sikkert litt mer på kortsikt enn at jeg skulle sende søknader rundt omkring. Men nå skal jo jeg betale skatt i 20 år og ikke leve på trygd, så det regnestykket er ganske enkelt, forteller Bakke.