NTNUs evaluering av Ringer i vannet (2017)

- 80 prosent av de som får prøve seg i jobb gjennom Ringer i Vannet blir ansatt. Dette kan beskrives som en suksess, sier forsker Jan Tøssebro. Han har ansvar for en NTNU-rapport som evaluerer ordningen.

#205

NTNU-professor Jan Tøssebro har skrevet rapporten "Arbeidsgivere og Arbeidsinkludering som kom ut i desember 2017. Fotograf: Baard Fiksdal

Publisert 20.02.18

Rapporten "Arbeidsgivere og Arbeidsinkludering" kom i desember 2017 og er skrevet av Jan Tøssebro, Sigrid Elise Wik og Thomas Hugaas Molden ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim.

Evalueringen er bred og med flere problemstillinger, men et sentralt spørsmål er om Ringer i vannet har ført til økt rekruttering av personer utenfor arbeidslivet.

- Ville du ha rekruttert den aktuelle personen uten Ringer i Vannet?

- Nei, svarer 57 prosent av bedriftene, mens 27 prosent er usikre. Svarene gjelder konkrete personer som de faktisk har rekruttert. Det er videre slik at en rekrutering gjennom Ringer i vannet ofte leder til at man rekrutterer gjennom ordningen på ny. Det er 3,3 ganger mer rekrutering av folk med hull i CV-en i bedrifter som har avtale med Ringer i Vannet, enn i de øvrige medlemsbedriftene i NHO.

Dette skaper suksess:

Ringer i Vannet reduserer bedriftens risikobarriere. Det er dette som er ordningens mest verdifulle egenskap, viser rapporten. Det betyr at Ringer i vannet tilbyr tillitt, trygghet og tilgjengelighet. Bedriftene får en fast kontakt, oppfølging, støtte, og bygger gode erfaringer. Dette bygger ned risikobarrieren. Det er også viktig for mange at NHO står bak ordningen og skaper tillitt, viser rapporten.

Rapporten konkluderer at det ikke er tilstrekkelig, for å få folk ut i jobb at en bedrift ønsker å vise samfunnsansvar eller har IA-avtale. Det som betyr mest er å ha en fasilitator som skaper trygghet og bistår bedriftene over tid, slik Ringer i Vannet gjør.

Om rapporten

Rapporten har er basert på intervjuer med NHOs prosjektleder og sju regionale prosjektledere. Det er gjort analyse av statistikk over personer som går ut av tiltak fra AI-bedrifter. Dette er 18 836 personer, hvorav 22 prosent har fått jobb. 21 prosent har fått jobb i NHO-bedrifter. 19 prosent av dette har gått via Ringer i Vannet. Rapporten er dessuten basert på en spørreundersøkelse AI-bedrifter (KAMer), med 106 svar og en svarprosent på 80. Det er også en spørreundersøkelse av ledere i RiV-bedrifter, med 264 svar, svarprosent 28, inkluderer informasjon om 143 utprøvinger/ansettelser. Det er dessuten caseundersøkelse med  9 KAMer, 16 bedrift/kandidater. Og det er en forløpsundersøkelse med 134 personer.

Se Jan Tøssebros presentasjon av rapporten (pptx)
Se hele rapporten (pdf)