500 intervjuer på en dag

Torsdag denne uken sto 45 representanter fra NHO-bedriftene i Oslo og Akershus klare til å ta imot og speedintervjue arbeidssøkere gjennom NHO-satsingen Ringer i Vannet.

#205

Linn Fagerberg fra Ringer i Vannet-bedriften ByPost åpnet Rekrutteringsdagen. (Foto: Ingeborg Malterud)

Publisert 07.04.17

Ringer i vannet

Over 500 speedintervjuer ble gjennomført. 140 kandidater fikk presentert seg for egnede bedrifter, i tillegg til å få massiv arbeidstrening i løpet av dagen.

- 9 Arbeid og Inkluderingsbedrifter i Ringer i Vannet-nettverket har jobbet hardt for å få til denne dagen. De går hver dag på jobb for et mer inkluderende arbeidsliv og dette er en dag hvor deres brobyggerkompetanse er selve essensen for suksess, forteller regionsansvarlig for Ringer i Vannet Oslo og Akershus, Ingeborg Malterud.

- NHO-bedriftene, som møtte, er eksempler på bedrifter som tør å tenke sosialt og samfunnsansvarlig om rekruttering. Sammen med våre faglige samarbeidspartnere fra NAV, Forsvaret, dinHMS og Idébanken Inkluderende arbeidsliv har de laget en Rekrutteringsdag vi alle kan være stolte av.

"Dette er mulighetens dag. Bruk den godt. Det handler om å gi folk en sjanse og ta den når man får den. Dette er et samfunnsansvar vi bedrifter har, og se etter ressurser i utenforskapet og løfte folk inn i arbeidslivet". Dette sa Linn Fagerberg fra bedriften ByPost da hun åpnet dagen på vegne av Ringer i vannet-nettverket og motiverte den fullsatte salen godt. 

Selv har Fagerberg rekruttert 80 % av sine ansatte gjennom Ringer i vannet og parallelt ledet selskapet gjennom fire år med klar økonomisk vekst.

- Dette er det beste som har skjedd meg siden jeg fikk barn, sier Svein Erik Bakke. Etter 6 år utenfor arbeidslivet jobber han nå i Norsk Gjenvinning.