Adresseavisen har Ringer i vannet som hovedoppslag i dag

Avisen skriver om Jan Ketil (33) som fikk en ny sjanse i livet. Dette handler om alkoholikeren som ble hotellets oppfinner og assisterende husøkonom.

#205

Fotograf: Faksimile av Adresseavisen i dag

Publisert 19.05.17

Ringer i vannet

Jan Ketil Kristiansen (33) var rusmisbruker, hadde sosial angst og var livredd folk. Men livet snudde da han fikk prøve seg som renholder på Scandic Hell. Etter et halvt år satt Kristiansen i avdelingens ledergruppe og fikk prøve seg som assisterende husøkonom, skriver Adresseavisen.

2500 NHO-bedrifter har så langt takket ja til å bli en døråpner for personer som av ulike grunner har blitt stående på utsiden av arbeidslivet. 5000 personer har fått jobb gjennom prosjektet «Ringer i vannet».

- Jeg har fått tilbake kreativiteten, humøret og energien. Det kan jeg takke alle mine gode hjelpere for, de som aldri ga opp å tro på meg og mine evner. Jeg fikk en ny sjanse, sier Jan Ketil Kristiansen.

Målet er å bli ansatt
«Ringer i vannet» er rekruttering og arbeidsinkludering på bedriftenes premisser. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Med tett oppfølging fra en ekspert har svært mange bedrifter rekruttert nye, kvalifiserte arbeidstakere.

- Jeg blir både rørt, stolt og oppriktig glad når jeg kommer ut og ser resultatet av satsingen i «Ringer i vannet», og den viktige innsatsen som arbeid og fotoinkluderingsbedriftene gjør for den enkelte arbeidssøker. Så langt i prosjektperioden har 5000 personer fått jobb i en NHO-bedrift, sier Janne Krohn-Hansen (bildet), regionansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland.

- Det overordnede målet for prosjektet er at innen utgangen av 2018 skal 30 prosent av kandidatene som formidles til jobb via en arbeid og inkluderingsbedrift ansettes i NHO-bedrifter, Janne Krohn-Hansen sier dette ikke bare handler om å komme tilbake til yrkeslivet og få ta del i et fellesskap med kolleger.

- Det handler også om verdighet, stolthet og selvfølelse; å kunne bidra med den kompetansen og erfaringen man har, og at en arbeidsgiver har valgt akkurat deg, sier hun.