God respons i Møre og Romsdal

Ringer i vannet har hatt en offensiv i Møre og Romsdal i høst som har gitt 20 nye avtaler med bedrifter som vil satse.

braute og Sørli

Vanja Braute, direktør på Scandic Seilet og Arvid Sørli, kam fra Astero. (Foto: Ragnhild Friis-Ottessen)

Publisert 02.12.16

Ringer i vannet

.De siste ukene har vi hatt en offensiv i fylket med et ønske om å nå ut til flere bedrifter for å tilby dem den medlemsfordelen som Ringer i Vannet faktisk er, sier regionsansvarlig, Ragnhild Friis-Ottessen.

Dette har resultert i 20 nye avtaler  i høst.

I Møre og Romsdal er det fem arbeids og inkluderingsbedrifter som samarbeider om Ringer i Vannet. Til sammen dekker de hele fylket. Det er Furene AS i Søre Sunnmøre, Brisk i Ålesund, Astero AS i Molde, Trollheim AS i Surnadal og Sunndalsøra og Varde i Kristiansund.

Blant de som vil satse er Scandic Seilet i Molde. Hotelldirektør Vanja Braute omtaler prosjektet som "perfekt for Scandic sin profil".

- I Scandic har vi tradisjon for å tenke at vi tar ansvar for våre omgivelser, og policyen vår er at som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljøet, samfunnsansvar og tilgjengelighet, sier Vanja Braute. Hun  signerte avtale med Astero og næringslivskontakt Arvid Sørlig dagen etter den årlige IA-dagen i Molde, hvor Seilet var vertskap.

I Ålesund er Survitec nye i Ringer i Vannet. Selskapet produserer og har all service på sikkerutstyr på ferger rundt i hele landet, og ser ikke bort fra at samarbeidet med Ringer i Vannet kan brukes på flere destinasjoner.

- Hos oss har vi gode rutiner for internopplæring og arbeidet hos oss læres best hos oss, sier Stein Frode Bulling-Ness. Han tok selv kontakt med Ringer i Vannet med et ønske om samarbeid.

Om prosjektet
Ringer i Vannet er NHO er en rekruteringstrategi for bedriftre og et svar delmål 2 i IA avtalen "hindre frafall og øke sysselsetting av mennesker med redusert arbeidsevne". Prosjektet kobler NHO bedrifter med lokale Arbeids og inkluderingsbedrifter som gjennom en kartlegging gjør seg kjent med bedriftenes bemanningsbehov og kompetansekrav. Arbeids og inkluderingsbedriftene jobber på bestilling fra NAV med å få mennesker som av ulike årsaker er utenfor den ordinære arbeidsstokken tilbake i jobb.