Halvparten vil bruke uvant arbeidskraft

Til tross for tøffere tider, er nær halvparten av arbeidsgiverne i Akershus villige til å ta inn arbeidskraft som har vært ute av ordinært arbeidsliv en stund, skriver Budstikka.

Nina Solli

Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus Fotograf: Moment studio

Publisert 21.09.16

Ringer i vannet

En fersk undersøkelse fra NHO viser at 48 prosent av bedriftene i Akershus er villige til å engasjere personer som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Tallene er ikke brutt ned på kommunenivå.

– Men vi har bakgrunn nok til å kunne si at tallene er representative, og gjelder Asker og Bærum også, sier regiondirektør Nina Solli i NHO til Budstikka.   – Det er gledelig at, selvom det er tøffere tider i Norge, halvparten av arbeidsgiverne er villige til å ta inn arbeidskraft av denne typen, sier hun.

– Vi må huske på at dette er personer som har vært utenfor ordinært arbeidsliv en god stund. Det er ulike årsaker til dette, men enkelte arbeidsgivere vil kunne se på dette som en risiko. At de da likevel velger å ta inn folk er svært positiv, sier Solli.

Mer om saken
Hos Radisson Blu på Fornebu har Jan Terje Lynne (36) fra Hosle og May Skjørsæter (37) fra Rykkinn fått en ny sjanse til å vise at de duger i arbeidslivet.  Jan Terje Lynne er tidligere montør og vaktmester.

– Nå gleder jeg meg til å gå på jobben hver dag. Jeg kommer gjerne tidligere, og går senere, sier han til Budstikka.

– Jeg stortrives, sier May Skjørsæter. De to har av ulike årsaker vært ute av ordinært arbeidsliv en periode, men fikk ny sjanse på jobb gjennom «Ringer i vannet»