Søker ny medarbeider

Vi søker en ny prosjektmedarbeider som skal ha ansvar for Vestfold og Buskerud og inngå i et team på 7 personer i Ringer i vannet.

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi for medlemmer av NHO.

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi for medlemmer av NHO. Fotograf: Baard Fiksdal

Publisert 22.06.16

Ringer i vannet

Ringer i Vannet er NHO fellesskapets satsing på IA-avtalens delmål 2 og har som målsetting å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Prosjektet skal bidra til at NHO-bedriftene tar i bruk denne ressursen gjennom veiledning, rekrutteringsbistand og oppfølging fra bl.a. arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Stillingen dekker Vestfold og Buskerud, samt har ansvar for noen administrative kontoroppgaver.
Teamet ledes av prosjektleder Paal Haavorsen.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil bl.a. være:
• Tett oppfølging av aktuelle NHO-bedrifter/konsern/kjeder og de samarbeidende attføringsbedriftene i de aktuelle regionene
• Markedsføre Ringer i Vannet til NHO bedrifter, for å rekruttere flere NHO-bedrifter til Ringer i Vannet.
• Delta i teamets planlegging, rapportering av aktiviteter og fagutvikling
• Ha ansvar for noen administrative oppgaver

Vi søker deg som kan:
• Jobbe selvstendig, men også i et team
• Foreta selvstendige vurderinger av rekrutteringsrelaterte problemstillinger
• Gjennomføre arbeidsoppgaver i henhold til avtale
• Har evnen til å kommunisere med næringslivet
• Ha forståelse for prosjektarbeid og være løsningsorientert  

Aktuell kompetanse:
• Du bør ha høyere utdanning (relevant erfaring kan være tilstrekkelig)
• Relevant arbeidserfaring
• God kjennskap til næringslivet og brukergruppen som prosjektet er rettet mot.

Det må påregnes en del reising i stillingen.

Søkere med redusert funksjonsevne oppfordres til å søke.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, faglig utvikling innen attførings- og næringslivsfeltet, et aktivt miljø med vekt på kompetansebygging og et tett teamarbeid. Kontorsted er hos NHO Service i Næringslivets Hus på Majorstuen for denne stillingen. 

Stillingene er et 1-års engasjement, med mulighet for forlengelse. Arbeidsgiver og prosjektansvarlig er NHO Service som drifter RiV på vegne av NHO-fellesskapet.

Kortfattet søknad med CV sendes paal.haavorsen@nhoservice.no innen 5. august 2016.