Stolt av Ringer i Vannet

Over 100 påmeldte Kammer og daglig ledere var torsdag samlet i Næringslivets hus for å få inspirasjon og faglig påfyll i starten av prosjektåret.

#205

Fotograf: Ragnhild Friis Ottesen

Publisert 08.09.17

Ringer i vannet

Dagen startet med at NHO-sjefen Kristin Skogen Lund uttalte at hun er stolt av prosjektet, og at det er en styrke for hele NHO å kunne vise til suksessen i RIV. Hun har i sine bedriftsbesøk møtte fornøyde medlemsbedrifter og fortalte om Kjetil, som ble ansatt hos Scandic hell, og med sin evne til å se løsninger og bidra til bedriften nå er nestleder for housekeeping. 

"Riv betyr mye for arbeidslivet. På tampen av valgkampen er det enighet om at for mange står utenfor.   Folk i arbeid er Norges største arbeidsutfordring, og jeg håper politikerne ser til oss!, sa Skogen Lund.

Hun ble tterfulgt av Odd Einar Dørum, sjefsøkonom i NHO, som satte RIV i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

"Den største del av nasjonalformuen er våre hender og hoder. Gullalder i Norge er over som vi kjenner den og statens inntekter på vei ned, parallelt med stort kull eldre får vi utgifter til pensjoner. Ved å øke andelen mennesker som er yrkesaktive vil vi kunne opprettholde de velferdsgodene vi har i dag, sa Dørum.

Anne-Cecilie Kaltenborn roste innsatsen fra kammene, og understrekete de gode resultatene i prosjektet.

 I 2017 er det sålangt blit ansatt over 1000 personer i en NHO bedrift gjennom Ringer i vannet.

Både Bakehuset og Thon hotell AS var invitert til å signere nye konsernavtaler fra scenen og dermed er det nå hele 50 konsernavtaler i Ringer i Vannet.

Resten av dagen gikk til delseminar, spennende paneldiskusjoner og muligheten til å bli bedre kjent med andre i KAM felleskapet i Ringer i Vannet. Avslutningsvis kom assisterende daglig leder i bilforretningen Norvik AS, Christian Norvik. Konsernet har ansatt flere gjennom Ringer i Vannet og var klare i sin tale "når resten av bedriftene i  NHO får vite om denne medlemsfordelen kommer de til å lure på hvorfor de ikke visste det før!".