Tre bedrifter fikk pris for inkluderende rekruttering

Radisson Alna, Toma-gruppen og Bypost i Horten gir mange en ny mulighet i arbeidslivet. Nå har de vunnet Ringer i Vannet-prisen 2016.

#205

Foto: NHO Service

Publisert 13.09.16

Oslo og Akershus, Ringer i vannet

- Ringer i Vannet er et av de NHO-prosjektene jeg er mest glad i. Man ser så tydelig hvilken nytte det gir menneskene og bedriftene som er involvert, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun delte ut prisen. Skogen Lund understreket at Ringer i Vannet er "et av våre beste verktøy for å hegne om innenforskapet i samfunnet".

- Det er NHOs rekrutteringsstrategi for kobling av mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet med NHO-bedrifter. Og det er NHOs hovedsatsing for å nå delmål 2 i IA-avtalen – å få flere personer med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet, sa Skogen Lund.

Her er begrunnelse for prisene:

Bypost i Horten

Bypost i Horten har som gründerbedrift valgt Ringer i Vannet som sin rekrutteringspartner. I dag har 8 av 11 ansatte blitt rekruttert på denne måten og bedriften har utmerket seg når det gjelder å være åpen for å la folk med til dels store helsemessige vansker få prøve seg i bedriften. Oppfølgingen, som ikke minst daglig leder har stått for, er imponerende. Bedriften får Ringer i Vannet kandidater til å blomstre og med 0,8 % sykefravær understrekes det tydelig at våre kandidater har vist seg tilliten verdig.

Se film fra Bypost og bli i godt humør:

Radisson Blu Hotel, Oslo Alna

Radisson Blu Hotel, Oslo Alna har forankret Ringer i Vannet fra ledelsen til alle avdelingene på hotellet. Arbeids- og inkluderingsbedriften KAREA-Varbas har samarbeidet med hotellet før de åpnet og man har bygget opp gode relasjoner som skaper tillit.

Radisson Blu Hotel Oslo Alna har deltatt på flere lokale og Ringer i Vannet rekrutteringsdager, og har ansatt mer enn 10 personer siden samarbeidet startet i 2014. Hotellet er opptatt av inkludering og flinke til å følge opp kandidater. Og de er dessuten flinke til å stille opp på ulike arrangementer, for å fortelle om hotellet, hvilke muligheter de tilbyr og hvilke krav de stiller til sine ansatte.

Toma-gruppen

Toma-gruppen har arbeidet systematisk med Ringer i Vannet i 3 år, og har gjentatte ganger bevist at satsingen har blitt en del av selskapets identitet. Ringer i Vannet har kontakt med samtlige TOMA-avdelinger på landsbasis – og er godt forankret både i ledelse og daglig drift. I flere tilfeller har representanter fra TOMA presentert sine erfaringer med Ringer i Vannet på store konferanser og i lokale Ringer i Vannet-arrangement, på radio og på film, og ikke minst i forbindelse med et statsministerbesøk i Trondheim.

På tross av et vekslende arbeidsmarked på Vestlandet og interne omorganiseringer har TOMA ansatt flere kandidater både i år og i fjor – totalt 34 personer i kantine, renhold og administrasjon. TOMA er en god bedrift å komme inn i for Ringer i Vannet-kandidatene og som legger stor vekt på kompetanseheving for dem som er i praksis før fast jobb.d