Doktorgrad om Ringer i vannet

Siri Yde Aksnes arbeider med en doktorgrad om Ringer i vannet ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

 Siri Yde Aksnes

- Ringer i vannet er en metode som representerer noe nytt innenfor feltet, sier Siri Yde Aksnes. (Foto: Baard Fiksdal)

Publisert 09.05.16

Ringer i vannet

Siri Yde Aksnes deltar i det europeiske forskningsprosjektet PATHWAYS som sammenligner europeiske arbeidsplassers inkluderingsstrategier ovenfor personer med kroniske sykdommer.

-For å øke vår kunnskap om inkludering på norske arbeidsplasser, ønsker vi å lære mer om erfaringene fra Ringer i Vannet prosjektet, og kartlegge RiV-bedriftenes strategier for å tilrettelegge sin arbeidsplass for personer med kroniske sykdommer, sier Aksnes. Ringer i Vannet prosjektet drives av NHO Service.

Formålet er å komme bak begrepet ‘inkludering’ for å se hva dette innebærer i praksis på den enkelte arbeidsplass. Forskningsprosjektet skal føre fram til en doktoravhandling for Ph.D.-graden ved HiOA, og være tilknyttet det nyoppstartede «Senter for arbeidsinkludering». Siri Yde Aksnes har et stipendiat på prosjektet og har førsteamanuensis Rune Halvorsen som  ansvarlig veileder.

- Vi følger noen Ringer i Vannet prosesser og gjør intervjuer med de ulike aktørene, deltar på møter, og er til stede på arbeidsplasser som har kandidater i hospitering. Hovedfokus er arbeidsgivererfaringen med inkludering. Det er også viktig for oss å undersøke de andre aktørenes erfaringer og synspunkter. Dette vil kunne gi oss et godt utgangspunkt for en helhetlig og grundig kartlegging av hva som fremmer og hemmer inkludering i norsk arbeidsliv, sier Aksnes.

Formålet med Ringer i Vannet er at prosjektmetoden skal spre seg og forhåpentligvis føre til arbeidsinkludering i høy skala. Det er formaliserte samarbeidet mellom aktørene og det er et uttalt fokus på arbeidsgivers behov.

- Ringer i vannet er en metode som representerer noe nytt innenfor feltet. Det gjør det ekstra spennende å studere nærmere. Forhåpentligvis vil forskningsprosjektet bidra til nyttig kunnskap om arbeidsinkludering, og gi økt oppmerksomhet til Ringer i Vannet, sier Aksnes.
Trenger du mer info. Send en epost til Aksnes