Mange gledestårer

Det var mange gledestårer da Radisson Blue Hotel Alna, Toma-gruppen og Bypost i Horten, ble kåret som vinnere av Ringer i vannet Prisen 2016.

#205

Fra venstre: LO-leder Gerd Kristiansen, fra Bypost Hans Peter Mikaelsen, NHO-sjef Kristin Skogen Lund, fra Toma; Arnt Morten Skei og Roger Urhaug, fra Bypost: Linn Fagerberg, fra Radisson Alna: Linn Dyrkorn og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto Baard Fiksdal/NHO Service)

Publisert 15.09.16

Ringer i vannet

Prisen ble delt ut under NHOs HR-dag.

- Ringer i Vannet er et av de NHO-prosjektene jeg er mest glad i. Man ser så tydelig hvilken nytte det gir menneskene og bedriftens som er involvert. Og man ser like tydelig hvilken nytte det gir samfunnet, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun delte ut Ringer i vannet prisen 2016..

Skogen Lund understreket at Ringer i Vannet er "et av våre beste verktøy for å hegne om innenforskapet i samfunnet".

- Det er NHOs rekrutteringsstrategi for kobling av mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet med NHO-bedrifter. Og det er NHOs hovedsatsing for å nå delmål 2 i IA-avtalen – å få flere personer med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet, sa hun

Her er begrunnelse for prisene


Radisson Blu Hotel, Oslo Alna
Radisson Blu Hotel, Oslo Alna har forankret Ring i Vannet fra ledelsen til alle avdelingene på hotellet. Arbeids- og inkluderingsbedriften KAREA-Varbas har samarbeidet med hotellet før de åpnet og man har bygget opp gode relasjoner som skaper tillit.

Radisson Blu Hotel Oslo Alna har deltatt på flere lokale og Ringer i Vannet rekrutteringsdager, og har ansatt mer enn 10 personer siden samarbeidet startet i 2014.

Hotellet er opptatt av inkludering og flinke til å følge opp kandidater. Og de er dessuten flinke til å stille opp på ulike arrangementer, for å fortelle om hotellet, hvilke muligheter de tilbyr og hvilke krav de stiller til sine ansatte.


Toma-gruppen
har arbeidet systematisk med Ringer i Vannet i 3 år, og har gjentatte ganger bevist at satsingen har blitt en del av selskapets identitet.

Ringer i Vannet har kontakt med samtlige TOMA-avdelinger på landsbasis – og er godt forankret både i ledelse og daglig drift. 

I flere tilfeller har representanter fra TOMA presentert sine erfaringer med Ringer i Vannet på store konferanser og i lokale Ringer i Vannet-arrangement, på radio og på film, og ikke minst i forbindelse med et statsministerbesøk i Trondheim.

På tross av et vekslende arbeidsmarked på Vestlandet og interne omorganiseringer har TOMA ansatt flere kandidater både i år og i fjor – totalt 34 personer i kantine, renhold og administrasjon. TOMA er en god bedrift å komme inn i for Ringer i Vannet-kandidatene og som legger stor vekt på kompetanseheving for dem som er i praksis før fast jobb.


Bypost i Horten
Bypost har som gründerbedrift valgt Ringer i Vannet som sin rekrutteringspartner. I dag har 8 av 11 ansatte blitt rekruttert på denne måten og bedriften har utmerket seg når det gjelder å være åpen for å la folk med til dels store helsemessige vansker få prøve seg i bedriften. Oppfølgingen, som ikke minst daglig leder har stått for, er imponerende. Bedriften får Ringer i Vannet kandidater til å blomstre og med 0,8 % sykefravær understrekes det tydelig at våre kandidater har vist seg tilliten verdig.

Se film og bli i godt humør: