Ringer i Vannet bedrift nr. 1000 er EGEDØR

Eigersundsbedriften EGEDØR fikk pris fra NHO-sjef Kristin Skogen Lund for å ta inn de som har falt utenfor arbeidslivet. Bedriften er nr. 1000 i NHO-programmet "Ringer i vannet".

Produksjonssjef Asbjørn Ege, styreleder Erik Ålgård og daglig leder Bo Søndergaard ved Egedør og NHO sjef Kristin Skogen Lund

Produksjonssjef Asbjørn Ege, styreleder Erik Ålgård og daglig leder Bo Søndergaard ved Egedør mottok diplomet fra NHO sjef Kristin Skogen Lund. Fotograf: Leif Gunnar Holand.

Publisert 10.01.17

Produksjonssjef Asbjørn Ege, styreleder Erik Ålgård og daglig leder Bo Søndergaard ved EGEDØR mottok diplomet på vegne av bedriften. 
– Det føles flott å få en heder som dette, men det som betyr mest for oss, er å gi alle de som står utenfor arbeidslivet en mulighet, sier Asbjørn Ege.

Bedriften, som har 14 ansatte, ansatte før jul én person gjennom Ringer i Vannet-prosjektet. I tillegg er én person inne i bedriften på praksistrening.

Folk uten jobb får en ny mulighet 

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft.
– Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Resultatet er en god jobbmatch mellom arbeidssøkerne og arbeidsgiverne, sier prosjektleder Paal Haavorsen i Ringer i Vannet.

En rapport fra Fafo viser at sykefraværet er stort sett lavt for de som ansattes gjennom dette programmet. Enkelte bedrifter har rapportert om et fravær på bare 0,8 prosent.

– Hele fem tusen personer har fått jobb i NHO-bedrifter siden starten for fire år siden.  Vi har altså tusen bedrifter, men allerede til sommeren regner jeg med at vi passerer 1600.  Dette sprer seg som ringer i vannet, humrer han.

Slik fungerer "Ringer i vannet"

  1. Først kartlegges rekrutteringsbehovet i din bedrift på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov dere har. Rekrutteringen foregår i samarbeid med regionale tiltaksbedrifter.

  2. Deretter får dere hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.

  3. Neste steg er ansettelse eller arbeidspraksis og evaluering. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Personen vil være på Arbeidsavklaringspenger (AAP) og bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.

  4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer tiltaksbedrifter oppfølging av deg som arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at du skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping i nettopp din bedrift.

Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2: " Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne".

Kontaktinformasjon "Ringer i Vannet"

Prosjektleder Paal Haavorsen 
E-post: paal halvorsen@nho.no
Telefon: 959 38 567