Securitas får pris for inkluderende rekruttering

– Mange NHO-bedrifter er nå med i en stor dugnad for å få flere med hull i CV-en i jobb. Securitas utmerker seg, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Administrerende direktør Martin Holmen i Securitas mottar den første Ringer i Vannet-prisen for bedriftens engasjement for å gi flere en ny mulighet i arbeidslivet. NHO-sjef Kristin Skogen Lund deler ut prisen.

Publisert 12.06.15

Arbeidslivspolitikk

Prisen ble delt ut under Ringer i Vannet-konferansen 2015.

– Livet steller ulikt med oss og gir oss ulike erfaringer. For Securitas er det viktig å gi den som ønsker det en sjanse. Gjennom Ringer i Vannet møter vi kandidater med veldig variert bakgrunn. Vi møter enkeltmennesker, og mange av dem har kjempet en kamp. De har en styrke som kan imponere. Jeg opplever at den enkelte kandidat ofte har veldig høy jobbmotivasjon, sier administrerende direktør Martin Holmen i Securitas.

Les mer: 6 av 10 jobber lyses ikke ut. Å gi adgang til slike jobber er en meget viktig side ved Ringer i vannet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Fra trygd til jobb

Ringer i Vannet er et felles prosjekt blant NHOs medlemsbedrifter for at flere skal gå fra trygd til jobb.  Ringer i Vannet-strategien tar utgangspunktet i bedriftenes behov for arbeidskraft og hvor attføringsbedrifter sørger for å finne egnede kandidater, og følge opp både arbeidssøker og arbeidsgiver tett. Så langt har Ringer i Vannet ført til om lag 2 000 ansettelser siden oppstarten i 2012. Målet er at 1 500 personer skal komme i jobb i år.

– Gjennom dette har vi maktet å snu perspektivet i inkluderingsarbeidet. Personene kommer inn som ønsket og etterspurt arbeidskraft i bedriftene. FAFO har nylig konkludert med at denne metodikken fører til mer varige ansettelser, og det gir personer som har slitt med å få fotfeste i arbeidslivet en ny mulighet, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Engasjement

Securitas AS mottar den første Ringer i Vannet-prisen for bedriftens engasjement for å gi flere en ny mulighet i arbeidslivet.

I begrunnelsen heter det:

  • Securitas har foretatt flere ansettelser i henhold til Ringer i Vannet sin målsetting og i tråd med delmål 2 i IA-avtalen om å inkludere flere med redusert arbeidsevne i jobb.
  • Securitas har en inkluderende rekrutteringspolicy og en bevisst strategi for å ta sosialt ansvar som ivaretar personer med redusert arbeidsevne.
  •  Securitas har med sine mange lokasjoner vist vilje til å bidra mange steder i landet, og har derfor også et godt potensiale for ytterligere flere ansettelser
  • Securitas opererer innen en bransje som er viktig for Ringer i Vannet-strategien

Et løft for IA-avtalen

Ringer i Vannet er NHO-bedriftenes svar på utfordringene knyttet til IA-avtalens delmål 2 om å inkludere flere med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet.

– Vi har oppnådd gode resultater på de andre delmålene om å redusere sykefraværet, og å få flere eldre arbeidstakere til å stå i jobb. Dette er oppnådd gjennom tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet.  Vi har stor tro på at vi gjennom Ringer i Vannet kan oppnå bedre resultater på det viktige arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet. Det er viktig for bedriftene, for samfunnet og ikke minst for den enkelte, sier Skogen Lund.

Les om Suaada Kiyani som etter over 7 år i ulike praksistiltak gjennom NAV endelig fikk fast jobb gjennom Ringer i Vannet-prosjektet. – Jeg er så glad for å ha fått denne jobben, nå ser jeg bare fremover, sier Suaada.

Håper på full klaff på jobbmesse for Ringer i Vannet.