Tenk nytt om rekruttering

Mange bedrifter opplever vanskelige tider med lav etterspørsel etter arbeidskraft. Men på tross av at ledigheten øker, trenger flere norske bedrifter fortsatt arbeidskraft. Prosjektet Ringer i Vannet kobler mennesker uten jobb og NHO-bedrifter med rekrutteringsbehov.

Ringer i Vannet garanterer oppfølging av NHO - bedriften før,- under og etter at bedriften har tatt inn relevant kompetanse.

Publisert 25.11.15

Ringer i vannet

At så mange mennesker som mulig får sjansen til å bidra er bra for den enkelte og for fellesskapet.  Hvis derimot mange faller utenfor arbeidslivet, kan det ha alvorlige konsekvenser både for de som står uten jobb, og for samfunnet.

Flyktningsituasjonen øker utfordringen med utenforskapet og behovet for å finne gode løsninger for å inkludere bedre. Flere blir sluset inn på helserelaterte ytelser i NAV når den egentlige utfordringen er at de ikke får seg en jobb som passer kompetansen de har. 

NHOs Ringer i Vannet er en av løsningene.  Prosjektets mål er å koble mennesker uten jobb og NHO-bedrifter med rekrutteringsbehov i tråd med IA – avtalens intensjon.

Les mer om hvordan du kan bli Ringer i Vannet-bedrift

Skreddersydd for næringslivet

Fra attføringsbedrifter har flere enn 800 mennesker fått jobb i NHOs medlemsbedrifter hittil i år. Dette er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet.

Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. Ringer i Vannet garanterer oppfølging av NHO - bedriften før,- under og etter at bedriften har tatt inn relevant kompetanse. Dette er en form for skreddersøm som passer næringslivet godt.

Våge å satse

Potensialet er stort. Potensialet for å gjøre samfunnets utgifter til inntekter krever at mange jobber sammen. Bedriftsledere i det private næringsliv og offentlige arbeidsgivere må i langt større grad enn i dag våge å satse på mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Vi som arbeidstakere må ta imot nye kolleger på en fordomsfri måte, og hver og en av oss må se på arbeidslivet som et gode og en verdi. Arbeidslivet bør oftere brukes som et virkemiddel for bedre helse enn sykemelding og fravær.

Dette handler om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv. Her har næringslivet en viktig jobb å gjøre – arbeidslivet må åpnes opp. De bedriftene som kan, bør prøve å endre dette mønsteret. Se etter Ringer i Vannet!

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652