The proAbility project

ProAbility is a Hungarian - Norwegian project regarding Corporate Social Responsibility.

Publisert 16.11.16

I 2015-16 har NHOs prosjekt Ringer i Vannet gjennomført prosjektet "proAbility" sammen med Corvinus universitetet i Budapest. Dette har utviklet et undervisningsopplegg som skal hjelpe arbeidsgivere til å inkludere personer med redusert arbeidsevne inn i deres rekrutteringsstrategier. Altså tenke mer i retning av Corporate Social Responsibility (CSR), eller samfunnsansvar på norsk.

Vi har vist ungarerne hvordan Ringer i Vannet fungerer og at gjennom denne metoden kobler vi arbeidsgivere og arbeidssøkere med redusert arbeidsevne på en slik måte at man får gode ansettelser. Dermed blir det å ta samfunnsansvar lettere for bedriftene. Ringer i vannet gjør det til å bli en trygg og rimelig måte å rekruttere på. Vi har tekstet våre filmer til engelsk slik at de kan benyttes i ulike undervisningskonsept, i tillegg er alt materiell ifm. Ringer i Vannet oversatt til engelsk.

Våre ungarske partnere fra Corvinus universitetet har så utviklet og testet ut tre ulike undervisningskonsept:
1. De har laget et undervisningsopplegg rettet mot studenter på Corvinus universitetet som inngår i ordinære studier, gjerne rettet mot kommende HR – personell og bedriftsledere
2. Videre har de laget et kurskonsept på ca 5 timer som er rettet inn mot HR – personell
3. Til slutt er det laget et lunsjkonsept på om lag 2 timer for toppledere i arbeidslivet

Lenger ned på denne siden finner du hele undervisningskonseptet.

Vi i Ringer i Vannet vil bruke en del tid framover for å sette oss inn i dette materialet som vi finner relevant og så i samarbeid med handelshøyskolen BI vurdere nærmere om vi skal kjøre slike kurs i Norge. Vi ser dette som interessant for på den måte å åpne også norske HR-personell og arbeidsgivere for ideen om å inkludere CSR inn i deres rekrutteringspolicy. Prosjektet er finansiert gjennom de norske EØS – midlene til Ungarn.

proAbility - a short presentation of the project

Research and Best Practices
1) proAbility Best Practices
2) proAbility Executive Summary

TTM Annexes
1) proAbility Glossary
2) proAbility lecture 1, Overview of key concepts
3) proAbility lecture 2, Theory and practice
4) proAbility lecture 3, CSR

TTM L for higher education
1) proAbility L student satisfaction survey
2) proAbility L students handbook
3) proAbility L teachers handbook

TTM M for HR-managers
1) proAbility M participant handbook
2) proAbility M trainers feedback form
3) proAbility M trainers handbook
4) proAbility S M participant satisfaction survey

TTM S for company leaders
1) proAbility S M participant satisfaction survey
2) proAbility S participant handbook
3) proAbility S trainers feedback form
4) proAbility S trainers handbook