WebCruiter

WebCruiter er en jobbportal som har verktøy for jobbsøkere, arbeidsgivere og rekrutteringsselskap.

Publisert 06.05.16

Det er gjort enkelte tilpasninger av løsningen rettet mot tiltaksbedrifter i Ringer i Vannet.

WebCruiter skal bidra til et godt samarbeid mellom tiltaksbedriftene i Ringer i Vannet. Det er også et hjelpemiddel for å strukturere og effektivisere arbeidet internt. Det skjer ved at alle kandidaters data lagres på et sted. CV-løsningen gjør at kandidaten fremstår som mer profesjonell mot næringslivet.

• Enkelt å holde oversikt over kandidater
• Gir tilgang til flere arbeidssøkere
• Stillingsannonser lett tilgjengelige og flere å velge mellom
• Profesjonell CV
• Mer effektive rutiner internt

WebCruiter forenkle arbeidet med å holde oversikt og administrere kandidater med CV og søknader. Kandidatene kan selv få tilgang til å lage og oppdatere sin CV og profil. Alle formalia i forbindelse med personvern er ivaretatt.  

Ringer i Vannet har bidratt til at tiltaksbedriftene samarbeider om å utveksle kandidater til passende stillinger. FAFOs forskningsprosjektet om Ringer i Vannet slår fast at WebCruiter gjør administrasjonen av kandidater enklere. (Se side 9, 50 og 51.) Last ned  
Prosessflyt i Ringer i Vannet. Last ned