Konkurransevilkår for videokampanje for lærlinger

Velkommen til NHOs videokampanje for lærlinger! Du kan nå bidra til at flere velger å bli lærling slik som deg. Samtidig kan du vinne fine premier.

Publisert 29.09.14

Lag en video fra din arbeidsplass på inntil 90 sekunder. Få frem hvilket fag du jobber med, hva du gjør i jobben og hva du liker med ditt fag. Husk å sjekke med din leder at det er ok å filme der du jobber.

Bruk gjerne mobilen til å filme. Du kan filme deg selv, få noen til å filme deg eller lage film om en annen lærling der du jobber. Del din historie med oss ved å redigere og laste opp din video med denne appen.

De beste filmene publiserer vi på nettsider og sosiale medier til NHO, landsforeninger og samarbeidspartnere.

Aksept av konkurransevilkårene

Disse vilkårene gjelder din bruk av WeVideos nettbaserte videoredigeringstjeneste (heretter benevnt "tjenesten"). WeVideo, Inc. (heretter benevnt "WeVideo") driver denne nettjenesten for, og på vegne, av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i forbindelse med konkurransen.

Ved å bruke denne tjenesten, sier du deg enig i vilkårene for konkurransen. Hvis du er yngre enn gjeldende myndighetsalder, garanterer du at dine foreldre / foresatte har lest og godtar disse vilkårene for bruk på dine vegne.

Hvis du ikke er enig med disse vilkårene for bruk, må du umiddelbart avslutte din bruk av tjenesten.

Bruk av ditt videobidrag i konkurransen

Du har selv opphavsretten og åndsretten til medieinnholdet du filmer, fotograferer, redigerer og publiserer ved å benytte denne tjenesten. Ved å benytte tjenesten og delta i konkurransen, vil du automatisk dele din(e) video(er) med NHO. Videre gir du NHO fri rett til å benytte din(e) video(er) til NHOs egen markedsføring og publisering på NHOs eller NHOs samarbeidspartneres nettsider og sosiale medier. Hensikten med slik publisering vil være å promotere lærlingefaget, og gjennom dette rekruttere nye lærlinger.

Du erkjenner at WeVideo og NHO, samt deres datterselskaper, kan reprodusere, modifisere, fremvise, utføre, distribuere, og ellers bruke ditt videobidrag til konkurransens formål uten betaling eller annet vederlag til deg.

Deltakelse i konkurransen og bruk av tjenesten

 Du har WeVideo og NHOs tillatelse til å bruke dette nettstedet og tjenesten , så lenge du følger disse vilkårene for bruk. For å få tilgang til kampanjeversjonen av WeVideos videoredigeringstjeneste, må du være logget inn på din WeVideo konto (via kampanjens nettsider) som angitt i disse konkurransevilkårene.

Du kan delta i konkurransen ved logge deg inn på WeVideos tjeneste på to måter:

 1. Innlogging på smarttelefon (iOS eller Android)

Last ned WeVideos mobilapplikasjon for iOS/iPhone   eller Android.

Merk: Ved innlogging benytter du promokode ”NHO2014”. Dette er nødvendig for å kunne bli med i konkurransen. Følg instruksjonene ved innlogging. Film med mobilen din, rediger og publiser til sosiale medier.

2. Innlogging på web (med en nettleser på en PC eller Mac):
Gå inn på [landingsside webredigering] og logg deg på. Følg instruksjonene ved oppstart. Publisér din video til dine egne sosiale mediekanaler (Facebook, YouTube, Vimeo og Twitter).

Merk: Ved å publisere en video vil NHO automatisk få tilgang til den ferdige videoen din. Denne funksjonaliteten vil være aktiv under hele konkurransens varighet. Etter konkurransen vil din WeVideo-konto automatisk konverteres til en regulær, gratis WeVideo-konto (WeVideo Free). Video du publiserer fra kontoen din vil da ikke lenger deles med NHO.

Du er ansvarlig for all aktivitet på nettstedet og tjenestene knyttet til din WeVideo-konto. Du har plikt til å varsle oss umiddelbart om du vet , eller mistenker , at noen har , eller vil ha , uautorisert tilgang til din WeVideo-konto. Du har ingen rett til å benytte nettstedet eller tjenesten til kommersiell bruk, herunder; salg av tilgang til nettstedet eller tjenesten, salg av reklame,  sponsing, eller kampanjer som plasseres på eller innenfor kampanjenettstedet, tjenesten eller ditt videobidrag.

Ved å registrere deg på kampanjenettsidene vil du få tildelt en ( 1 ) brukerkonto for bruk i nettstedet. Skulle du glemme eller miste ditt brukernavn eller passord , må du kontakte oss umiddelbart på support@wevideo.com, og deretter følge instruksjonene vi gir. WeVideo forbeholder seg retten til å nekte tilgang til tjenesten hvis WeVideo, etter eget skjønn mistenker  en sikkerhetsrisiko. WeVideo forbeholder seg retten til å kreve at du endrer ditt brukernavn og passord når som helst. Du er selv ansvarlig for eventuelle kostnader eller utgifter som påløper ved tilgang til og bruk av tjenestene.

Du samtykker i at WeVideo ikke har noe ansvar eller erstatningsansvar for sletting eller manglende lagring av materiell som lagres eller overføres på eller via konkurransenettstedet og tjenesten. Brukerkontoer driftes på delte nettverksressurser . Overdreven bruk eller misbruk av disse delte nettverksressursene av én bruker kan ha negativ innvirkning på andre brukere. Misbruk av nettverksressurser på en måte som svekker nettverksytelse , herunder overdreven forbruk av CPU tid , minne , diskplass , eller økt tid , er forbudt. Du erkjenner at WeVideo har rett til, etter eget skjønn, å terminere kontoen din, begrense antall overføringer du kan sende og motta gjennom nettstedet eller tjenesten, eller begrense mengden lagringsplass, båndbredde , eller andre ressurser du kan bruke.

Ved å godta disse konkurransevilkårene erkjenner du at nettbaserte/ ”cloud"-tjenester kan innebære redusert lagringssikkerhet, og at tap av data er en mulighet . Vi kan ikke garantere for sikkerheten til data eller innhold du lagrer eller overfører gjennom konkurransenettstedet eller tjenesten.

All informasjon vi får om deg i forbindelse med din bruk av nettstedet eller tjenestene er underlagt våre retningslinjer for personvern som angitt på wevideo.com/privacy.

For videobidrag som lages under konkurranse, har WeVideo og NHO rett til (i) å legge til logoer eller vannmerker som kreves av kampanjens ansvarlige ("vannmerke"), ( ii ) å legge et bilde eller et videoklipp av ved starten og / eller slutten av eventuelle WeVideo videoer ("vignetter" ). Du samtykker i å ikke fjerne eller deaktivere eventuelle vannmerker eller vignetter fra slike WeVideo videoer. Ved å bygge inn vannmerker eller vignetter i slike WeVideo videoer, tar WeVideo ikke ansvaret for innholdet i slike videoer eller bruken av slike.

Akseptabel bruk

Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, regler, vilkår og retningslinjer for bruk av konkurransenettstedet eller, og er enig i at du er ansvarlig for innholdet i din innsendte videoer, samt kommunikasjon knyttet til slike videoer.

WeVideo har rett (men ikke plikt ) til etter eget skjønn å fjerne innhold av noe slag som etter vår vurdering, ikke er i samsvar med disse vilkårene for bruk eller eventuelle andre regler for brukeradferd for nettstedet eller tjenesten, eller som ellers kan virke skadelig eller støtende. Verken WeVideo eller NHO er ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser knyttet til å fjerne slikt innhold. Du samtykker i at slikt innhold kan fjernes, og frafaller alle krav mot WeVideo eller NHO som følge av slik fjerning av innhold eller forsinkelse av denne.

Du har ikke rett til å bruke din brukerkonto din til å bryte sikkerheten til en annen brukerkonto, herunder  forsøke å få uautorisert tilgang til et annet nettverk eller server. Brukere som bryter slik system- eller nettverkssikkerhet risikerer strafferettslig - og sivilrettslig ansvar .

Du samtykker i at WeVideo når som helst, etter eget skjønn, kan terminere brukerkontoen din og fjerne eventuelle videobidrag i konkurransen, og at dette kan skje uten forvarsel og uten refusjon, dersom det mistenkes et brudd på noen av disse vilkårene for bruk. Du samtykker også i å samarbeide fullt ut gjennom eventuell etterforskning av brudd på system- eller nettverkssikkerhet på dette nettstedet og på WeVideos nettjenester.

Bekreftelser og garantier

Du bekrefter og garanterer at du har full makt og myndighet til å akseptere disse konkurransevilkårene, og at slik aksept ikke utgjør et brudd på andre avtaler du har inngått, som kan krenke rettighetene til en tredjepart. Du erkjenner og godtar at alle videobidrag i kampanjen ligger på WeVideos servere når du velger å lage et videobidrag.

Du godtar også at du bare skal bruke kampanjenettstedet og tjenesten i henhold til disse vilkårene for bruk

Eierskap til nettstedet og tjenesten


WeVideos opphavsrett og åndsrett
WeVideo er eier og beholder alle rettigheter og eierskap til tjenesten, samt all opphavsrett knyttet til WeVideos varemerke, merkevarer, patenter og andre rettigheter i henhold til loven. Du har lov til å bruke kampanjenettstedet eller tjenesten ( og alt innhold tilgjengelig på eller via nettstedet eller tjenestene ) kun i henhold til disse vilkårene for bruk eller som på annen måte er godkjent skriftlig av WeVideo.

WeVideos varemerker kan ikke brukes i forbindelse med et produkt / tjeneste som ikke leveres av WeVideo, eller på en måte som er egnet til å skape forvirring blant kunder eller brukere av nettstedet eller tjenesten.

 Tredjeparts opphavsrett og åndsrett
WeVideo respekterer tredjeparts opphavsrettigheter som gjelder når video skapes med WeVideos tjenester. Slike rettigheter er beskrevet nedenfor.

Du beholder rettighetene knyttet til råmaterialet, komposisjonen og sluttresultatet av dine egne videoer, men du gir WeVideo og NHO retten til å benytte ditt videobidrag etter eget ønske og behov som del av konkurransen. Alle varemerker, logoer o.l som som vises som ledd i konkurransen eller gjennom tjenesten eies av sine respektive eiere , og kan ikke brukes uten eiers tillatelse. Alle topptekster, tilpasset grafikk, ikoner og skript er varemerker av respektive selskap deres tilknyttede selskaper eller lisensgivere, og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra WeVideo.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Du deltar i konkurransen og benytter tjenesten på eget ansvar. Konkurransesidene og tjenesten leveres “som den er “ gjennom konkurransens nettsider. WeVideo og WeVideos styre, ansatte, aksjonærer, morselskap, datterselskap, samt agenters styremedlemmer, ansatte, direktører, aksjonærer, datterselskaper og lisensgivere ( samlet kalt "partnere“) fraskriver seg alt direkte og indirekte ansvar av noe slag, knyttet til konkurransen og tjenesten. WeVideo og Partnere gir ingen garantier knyttet til nøyaktigheten av innhold som er tilgjengeliggjort på konkurransens nettsteder, gjennom tjenesten, eller gjennom innsendte videobidrag. WeVideo og WeVideos partnere er ikke ansvarlig for: (a) feil eller mangler knyttet til medieinnhold i tjenesten, (b) personskader eller materielle skader som følge av deltakelse i konkurransen eller bruk av tjenesten, (c) uautorisert tilgang eller bruk av WeVideos servere, herunder tilgang til personlig eller økonomisk informasjon, (d) eventuelle avbrudd ved dataoverføring til eller fra WeVideos tjenester eller nettsteder, (e) eventuelle feil, virus, trojanske hester eller lignende som kan overføres på eller gjennom konkurransens nettsteder eller tjenesten gjennom tredjepart, eller (f) tap eller skade av noe slag oppstått som følge av bruk av innhold tilgjengeliggjort gjennom konkurransen eller tjenesten, sendt via e-post eller på annen måte tilgjengeliggjort på eller via konkurransen eller tjenesten.

WeVideo og WeVideos partnere fraskriver seg alt ansvar knyttet til tredjeparts produkter og/eller tjenester som anbefales, annonseres eller på annen måte presenteres på konkurransens nettsider eller gjennom tjenesten. Du godtar og anerkjenner at alt materiale og informasjon som lastes ned eller tilgjengeliggjøres gjennom konkurransen benyttes på eget ansvar, og at du er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår gjennom slik bruk. Ingen muntlige eller skriftlige råd, informasjon eller garantier fra WeVideo eller WeVideos partnere endrer disse vilkårene.

Hverken WeVideo eller WeVideos partnere vil på noen måte være ansvarlige for indirekte , tilfeldige eller spesifikke tap eller følgeskader knyttet til bruk av tjenesten, inkludert tapt omsetning eller fortjeneste, goodwill, datamateriell eller immatrielle verdier (også i tilfeller hvor WeVideo eller WeVideos partnere informeres om, vet eller burde ha visst om slike tap) som følge av deltakelse i konkurransen eller bruk av tjenesten.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. Følgelig vil noen av de ovennevnte begrensningene og ansvarsfraskrivelser ikke gjelde for deg. I den grad WeVideo ikke kan fraskrive seg slike garantier eller forpliktelser innenfor spesifikke jurisdiksjoner, vil omfanget og varigheten av en slik garanti og omfanget av WeVideos ansvar være den minste tillatte under den gjeldende lov.

Erstatninger ved skade

Du fraskriver deg retten til å kreve erstatninger fra WeVideo og/eller WeVideos partnere, knyttet til ethvert og alle krav, forpliktelser, skader, tap, kostnader, utgifter, avgifter av noe slag (inkludert advokathonorarer og saksomkostninger), som følge av eller i forbindelse med: (a) all informasjon (inkludert dine innsendte videobidrag) du (eller andre brukere av din brukerkonto) sender, legger inn, eller overfører gjennom konkurransen eller tjenesten, (b) deltakelse i konkurransen eller bruk av tjenesten, (c) brudd på disse konkurransevilkårene forårsaket av deg eller noen som bruker din brukerkonto, eller (d) brudd på tredjeparts åndsverk eller andre rettigheter til en tredjepart, forårsaket av deg eller andre som benytter brukerkontoen din. WeVideo forbeholder seg retten til å forsvare selskapet i alle saker der du er erstatningspliktig. I slike saker forplikter du å samarbeide med WeVideo. 

Opphør av bruk av tjenesten

WeVideo forbeholder seg retten til å avslutte din brukerkonto eller suspendere deg fra bruk av tjenesten etter eget skjønn. Enhver mistanke om svindel, fornærmelser eller ulovlig aktivitet kan være grunnlag for oppsigelse av kontoen din.

Ved oppsigelse eller suspensjon, uavhengig av årsak, opphører din rett til å bruke tjenesten. Du samtykker i at WeVideo i slike tilfeller kan deaktivere eller slette din konto og all relatert informasjon din konto, og/eller sperre din tilgang til tjenesten og tilhørende filer og nettsteder. WeVideo vil ikke være ansvarlig overfor deg eller eventuell tredjepart ved eventuelle krav eller skader som følge av oppsigelse eller suspensjon eller andre handlinger foretatt av WeVideo i forbindelse med slik suspensjon .

Følgende deler av disse vilkårene gjelder også etter eventuelt opphør av bruk av tjenesten: Eierskap til nettstedet og tjenesten,  Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning, Erstatninger ved skade, Opphør av bruk av tjenesten, Gjeldende lovverk, Diverse. 

Gjeldende lovverk

Partenes rettigheter og plikter som følge av disse vilkårene håndheves i sin helhet av norsk rett.

Diverse

Hvis enkeltbestemmelser i disse konkurransevilkårene betraktes som ugyldige eller, av ulike grunner, umulige å håndheve, skal de øvrige bestemmelsene fremdeles gjelde i størst mulig grad.

Du samtykker i at WeVideo etter eget skjønn kan overføre disse vilkårene til en tredjepart. Du kan ikke overføre eller tildele noen av dine rettigheter og forpliktelser i disse vilkårene til andre brukere, og ethvert forsøk på å gjøre dette vil betraktes som ugyldig.

Ethvert forsøk på å endre eller supplere disse vilkårene for bruk betraktes som ugyldig, med mindre slike endringer er avtalt skriftlig og undertegnet av WeVideo .

Enhver unnlatelse av WeVideo i å håndheve eller utøve bestemmelsene i disse konkurransevilkårene eller relaterte rettigheter skal ikke utgjøre en fraskrivelse av WeVideos rettigheter eller bestemmelser.