NHO

Innhold

Næringslivets Hus under Arendalsuka 2021

Vi tilbyr et bredt program fra mandag 16. august til torsdag 20. august. Dette kan du se både digitalt og ved å besøke oss i Næringslivets Hus i MØR biffhus i Arendal.

Om Næringslivets Hus under Arendalsuka

  • Arendalsuka går av stabelen 16. -20. august og samler næringsliv, politikere og organisasjoner.
  • Næringslivets Hus er et partnerskap mellom NHO og flere landsforeninger under Arendalsuka, der vi flytter Næringslivets Hus fra Majorstua i Oslo til Mør Biffhus i Pollen i Arendal.
  • I Næringslivets Hus vil du gjennom uken treffe sentrale politikere, forskere og fageksperter, bedrifter og flere av våre samarbeidsorganisasjoner. Vi håper du kommer innom, enten fysisk eller digitalt gjennom våre direktesendinger.
  • Vårt program tar utgangspunkt i tre hovedtemaer; Klima og energi, Arbeidsliv og jobbskaping, Kompetanse og digitalisering. Dette er temaer som er viktig for medlemsbedriftene våre å få debatt om og fokus på i valgkampen, der Arendalsuka er en sentral del.
  • Gjennom uka har vi arrangementer som tar for seg ulike tiltak og løsninger for å nå klimamålene i 2030. Vi skal se på hvilke muligheter Norge har for fornybar og innoverende industri de kommende årene. Vi tar for oss endringene arbeidslivet står ovenfor, bedriftenes behov i møte med tilgang på kompetanse, og hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet.
  • Arendalsuka arrangeres for tiende gang i 2021. NHO har vært stolte partnere bak arrangementet fra starten.

Program

Mandag 16. august

11:0023:00
Tema: Flere
Næringslivets hus
12:0013:00
Fremtidens politikere om fremtidens drivstoff

Arrangør: Drivkraft Norge
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus

Les mer (arendalsuka.no)

13:0014:00
Velferdsmiks i helse og omsorg: Hvordan kan private styrke distriktene?

Arrangør: NHO Service og Handel
Sted: Restauranten, Næringslivets hus

Les mer (arendalsuka.no)

16:0017:00
Ny barnevernsreform - et barnevern nesten uten private aktører - til barnets beste?

Arrangør: NHO Service og handel
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus

Les mer (arendalsuka.no)

17:3018:30
Hvordan sikrer vi nok nett i tide til elektrifiseringen?

Arrangør: Energi Norge, Agder Energi Nett, Lede, Elvia, BKK Nett, NorgesNett, Tensio, Lyse Elnett, Glitre Energi Nett, Arva, Mørenett, Linea
Sted: 2. etasje, Næringslivets hus

Les mer (arendalsuka.no)

18:0019:00
Utenrikspolitisk partidebatt

Arrangør: NHO og NUPI
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

20:0021:00
Vorspiel til partilederdebatten

Sted: Uteområdet restauranten, Næringslivet hus, MØR biffhus

21:0023:00
Partilederdebatten

Vises på skjerm i Næringslivet hus med åpen bar.

Tirsdag 17. august

08:0019:00
Tema: Klima og energi
Næringslivets hus
08:0009:00
In transition - Klimaløserne

Arrangør: NHO Service og Handel
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus

Møt forskere, politikere og bedrifter i diskusjon om veien videre for et grønnere næringsliv.

Les mer (arendalsuka.no)

09:0010:00
Den ultimate havvind-guiden

Arrangør: Norsk Industri
Sted: Restauranten, Næringslivet hus

Les mer (arendalsuka.no)

09:3010:30
Vil Europas grønne rehabiliteringsbølge nå norskekysten?

Arrangør: Nelfo
Sted: Rådstuen nede

Les mer (arendalsuka.no)

10:0011:00
Krafttak for grønn vekst: Energi- og industridebatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet

Arrangør: Energi Norge, Norsk Industri, Fellesforbundet, EL og IT Forbundet, Industri Energi
Sted: Møterom oppe, Næringslivet hus

Les mer (arendalsuka.no)

11:0012:00
Næringstransport uten klimautslipp - er det mulig?

Arrangør: Næringslivets Hovedorganisasjon, Avfall Norge, Bilimportørenes Landsforening, Biogass Norge, Byggenæringens Landsforening, Byggevareindustriens Forening, Drivkraft Norge, Energi Norge, Energigass Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Hovedorganisasjonen Virke, LO, Maskinentreprenørenes Forbund, Miljøstiftelsen ZERO, Nelfo, NHO Logistikk og Transport, NHO Mat og Drikke, NHO Transport, Norges Bilbransjeforbund, Norges Bondelag, Norges Lastebileierforbund, Norges Skogeierforbund, Norsk Hydrogenforum, Norsk Industri, Sjømat Norge, Treindustriens Landsforening
Sted: Restauranten, Næringslivet hus

Les mer (arendalsuka.no)

12:0013:00
Norsk luftfart - hva nå?

Arrangør: NHO Luftfart, Norwegian, SAS og Widerøe
Sted: Rådstuen, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

12:0013:00
Bærekraftige anskaffelser–festtale eller realitet?

Ledes av NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus

13:0014:00
Elektrisk transport: Hvilket ansvar har nettselskapene?

Arrangør: Nelfo, Bellona og EFO
Sted: Restauranten, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

13:3014:30
Tilbake til jobb: Ryker nullvekstmålet i byene etter pandemien?

Arrangør: NHO Transport, NHO Viken Oslo og NHO
Sted: Rådstuen 1. etasje, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

14:0015:00
Bilen i fremtidens samfunn

Arrangør: NBF (Norges Bilbransjeforbund), BIL (Bilimportørenes Landsforening), NAF (Norges Automobilforbund)
Sted: Møterom oppe, Næringslivet hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

16:0017:00
Eksportlandet Norge

Arrangør: NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivet hus

Onsdag 18. august

08:0021:00
Tema: Arbeidsliv og jobbskaping
Næringslivets hus
08:0009:00
Ingen utenfor? Hvordan få flest mulig i jobb etter krisen

Arrangør: NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

09:0010:00
Pensjonsreform: Hvem skal passe på neste generasjon?

Arrangør: NHO
Sted: Restauranten, Næringslivets hus, MØR biffhus

09:3010:30
Hvordan skape verdiskaping i biobaserte næringer

Arrangør: NHO, NHO Sjømat, Treindustrien, NHO Mat og Drikke, Norsk Industri
Sted: Rådstuen nede, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

10:0011:00
Nye servicejobber

Arrangør: NHO Service og Handel
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

12:0013:00
Verdien av private tilbydere

Arrangør: NHO og PBL
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

12:3013:30
Kan Norge fungere med bare faste ansatte?

Arrangør: NHO
Sted: Restauranten, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

13:3014:30
Hvordan skal regjeringens dronestrategi omsettes i praksis?

Arrangør: NHO Luftfart og Avinor
Sted: Rådstuen, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

14:0015:00
Batterier – det nye norske industrieventyret

Arrangør: NHO og LO
Sted: Møterom opp, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

14:3015:30
Hjemme bra –kontoret best?

Arrangør: NHO
Sted: Restauranten, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

16:0017:00
Norge inn i Gigabitsamfunnet

Arrangør: NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

18:0019:00
Veikart for fremtidens næringsliv

Arrangør: NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

Torsdag 19. august

08:0023:00
Tema: Kompetanse og digitalisering
Næringslivets Hus
08:0009:00
Hvordan utdanner vi fremtidens fagarbeidere –TAF som verktøy

Arrangør: NHO og Norsk Industri
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

09:0010:00
Bemanning - næringslivets behov for fleksibilitet

Arrangør: NHO Service og Handel
Sted: Restauranten, Næringslivets hus, MØR biffhus

11:0012:00
Står lærlingeordningen for fall?

Arrangør: Nelfo, BNL og Norsk Industri
Sted: Restauranten, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

12:0013:00
Rekruttering og tilbud av yrkesfag i distriktene –er digitalisering en del av løsningen?

Arrangør: NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

13:0014:00
Mangel på fagarbeidere –hvordan kan jenter være løsningen?

Arrangør: NHO og Jenter og teknologi
Sted: Restauranten, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

13:3014:30
Drift og Service

Arrangør: NHO Service og handel
Sted: Rådstuen, Næringslivets hus, MØR biffhus

14:0015:00
Det store kompetansegapet - hoveddebatt

Arrangør: NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus, MØR biffhus

Les mer (arendalsuka.no)