Foto:

Den store jobbskapersamtalen med Erna Solberg

Nyhet, Årskonferanse

Publisert

- Vi kommer til å trenge alle folk i vårt arbeidsliv i årene fremover – unge som gamle – sa statsministeren på NHOs årskonferanse 2021.

Da statsminister Erna Solberg snakket om jobbskaping på NHOs årskonferanse, var det vanskelig å komme utenom uroen i USA. Hun startet med å si at bildene av Trump-tilhengere som stormet kongressbygget, er bilder hun aldri hadde trodd hun skulle få se fra USA. Nå håper hun det blir en fredelig tid frem mot 20. januar når Joe Biden overtar som president.

Skape mere og inkludere flere

- For å kunne skape 250.000 nye arbeidsplasser innen 2030, må vi først forstå hvilket samfunn vi skal ha jobber i, i fremtiden. Det er et samfunn der vi må være smartere, grønnere og mer nyskapende, sier Solberg. - Fordi Norge har et høyt kostnadsnivå, må vi også være på topp når det gjelder hva slags type varer, tjenester og produkter vi produserer og hva slags arbeidsplasser vi har, sier hun.

Det betyr at vi har en skikkelig jobb å gjøre på den grønne omstillingen og vi må jobbe med kompetanse og kunnskap. Samtidig så har vi en sosial utfordring som er at ikke alle er en del av arbeidslivet. - Det er derfor vi sier at skape mere og inkludere flere kanskje er den viktigste oppgaven vår fremover, sier Solberg.

Etterutdanning, ikke pensjonistkurs

Videre er statsministeren opptatt av at vi trenger alle folk i vårt arbeidsliv i årene fremover.

- Veldig mange bedrifter må slutte å drømme om at den nyutdannede 24-åringen de nettopp har ansatt skal løse problemene deres, og heller se at dem de allerede har ansatt også er en del av løsningen. Vi må jobbe mye mer systematisk med videre- og etterutdanning. Damer på 50 må få tilbud om etter- og videreutdanning, ikke pensjonistkurset, sier statsministeren. Vi kommer til å trenge alle folk i vårt arbeidsliv fremover.

Regjeringens klimamelding og grønn utvikling

I morgen, (fredag 8. januar) legger regjeringen frem sin klimamelding. Statsministeren nevnte også denne som et viktig bidrag til grønn utvikling fremover. – Det er mulig å bruke teknologi for å ligge helt i front på grønn utvikling. Det som er bygget opp i oljeindustrien må vi sørge for at kan videreutvikles inn i de grønne næringene.

Karbonfangst og -lagring kan være en katalysator for nye arbeidsplasser. Det vil kreve at vi tør å se at CO2-prisen blir høyere i verden. Dette betyr en omstilling, og vi må stimulere til jobbskaping på nye måter. Dette blir ingen enkel oppgave, men vi må klare det, avslutter statsministeren.