Er fremtidens Norge et godt sted å leve?

Nyhet, Årskonferanse

Publisert

Det er ikke åpenbart at vi kommer til å fortsette å være verdens rikeste land. På NHOs årskonferanse diskuterte sjeføkonom Øystein Dørum og programleder Tore Sagen, hva som må til for at vi skal klare omstillingen i årene fremover.

- Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi har høy verdiskapning per innbygger og naturgitte ressurser som vi har klart å ta i bruk. Vi har valgt å være en markedsøkonomi og en åpen økonomi, vi har gode institusjoner, godt rettsvesen og et godt partssamarbeid, sier Dørum, sjeføkonom i NHO.

 Frykter økt proteksjonisme

Dørum peker på flere årsaker til at velstandsveksten vil bli mindre fremover. Faktorer som eldrebølgen, en oljealder på hell, økning i tjenestenæringen der produktivitetsveksten er lavere og gryende tegn til proteksjonisme, påvirker fremtiden vår.

- Norges velstand er bygget på at vi handler med andre land. Vi er et lite land med ensidig ressursgrunnlag som bytter det vi har mye av, mot det vi har lite av. Handelshindre rammer norske bedrifter både direkte og indirekte ved at vi er del av en tett integrert verdikjede. Drahjelpen utenfra blir mindre i årene som kommer, sier han.

Klimautfordringen gir oljenasjonen Norge flere ytterligere utfordringer som ikke nødvendigvis treffer andre nasjoner .

- Skal verden nå togradersmålet så må klimapolitikken strammes til.  Kapitalistene kommer til å plassere pengene sine i bedrifter som de er trygge på overlever i en verden som skal nå togradersmålet, fortsetter Dørum.

Men overgangen til lavutslippsamfunnet byr også på muligheter.

- Muligheter til å utvikle energieffektiviseringsløsninger og fornybar energi. Der burde Norge være godt posisjonert, sier Dørum.

Hva skal vi gjøre for at det skal gå så bra som mulig fremover?

Dørum nevner flere løsninger som vi som nasjon selv kan gjøre for å omstille oss, men vektlegger spesielt arbeidsplasser som viktige fremover.

- Det aller viktigste er at folk flest har en jobb å gå til, avslutter Dørum.

Les flere saker fra NHOs årskonferanse.