Innhold

Samarbeid, tillit og jobb til folk skaper et godt samfunn

Nyhet, Årskonferanse

Publisert

– Med pandemien og uroen i dag er det en ting som gjelder: Jobb, jobb, jobb, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør på NHOs årskonferanse.

Hvordan man skal skape fremtidens arbeidsplasser var et hovedtema på NHOs årskonferanse 7. januar. Jobb gir skatteinntekter, finansierer velferd og er den beste medisinen vi har mot utenforskap. Derfor har NHO en målsetting om at det må skape 250 000 arbeidsplasser i det private før 2030.

– Samarbeid, tillit og jobb til folk er nødvendig for å skape et stabilt og trygt samfunn. 2020 har vært vanskelig for mange og det blir tøft også i 2021, men vi ser at mange bedrifter ønsker å skape arbeidsplasser og har tro på fremtiden, sa Almlid.

NHO-sjefen diskuterte jobbskaping med Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, student Kimiya Mo og Stine Trygg-Hauger, administrerende direktør i Clas Ohlson. Trygg-Hauger fortalte om hvordan Clas Ohlson har omstilt seg mer til nett og andre tjenester for å møte kundenes behov og holdt ansatte i jobb:

– Vi har utleie av verktøy og tilbyr kundene våre reparasjoner og reservedeler. Det er mange muligheter for denne type tjenester i Norge som kan skape nye jobber i tillegg til at det er en del av det grønne skiftet.


Kjønnsforskjeller hindrer jobbskaping

Et av de største hindrene for å skape nye jobber og sikre at flere kommer i jobb er kjønnsforskjeller. Camilla Stoltenberg ledet i sin tid Stoltenbergutvalget som så på kjønnsforskjeller i utdanningsløp og hvordan utdanningssystemet må bli bedre rigget for på at flere fullføre utdanning.

– Færre gutter gjennomfører videregående utdanning. Samtidig som 60 av de på høyere utdanning er jenter. Dette henger sammen med sosial ulikhet og vi er nødt til å forholde oss til dette skal vi skape jobber til alle og få alle i jobb.

Se mer om NHOs årskonferanse "Jobbskaperne"