Innhold

Politikk for jobbskaping

Nyhet, Årskonferanse

Publisert

NHOs årskonferanse Jobbskaperne peker på behovet for nye jobber og løfter frem gode eksempler. Samtidig understrekes behovet for at politikerne bidrar til å legge til rette for jobbskaping.

I den digitale sendingen fra Oslo Spektrum torsdag 7. januar er en rekke jobbskapere med. Men det trengs mange flere som skaper arbeidsplasser og verdier i årene som kommer. Veikartet for fremtidens næringsliv viser at vi må skape 250 000 netto nye arbeidsplasser i privat sektor innen 2030 for å trygge velferden.

JOBBSKAPERNE - PROGRAM


Det er mange muligheter og et stort potensial for nye arbeidsplasser. Det er fyldig omtalt i NHOs Veikart for fremtidens næringsliv – Neste Trekk, som ble lansert i høst. Det ble særlig pekt på muligheter i en grønnere økonomi, en mer digital økonomi, en mer tjenestebasert økonomi, og en mer internasjonal økonomi.

Men for å lykkes trenger jobbskaperne også hjelp fra politikerne. Det har vært gjort mye for at bedriftene skulle komme gjennom koronakrisen – en krise som fortsetter inn i den nye året.

Det trengs også politiske bidrag til omstilling og et bærekraftig fremtidens næringsliv.

Vi må ha en politikk som sikrer at vi bygger broen fra dagens krevende situasjon og til fremtiden. Vi må ha en politikk der høye klimaambisjoner følges opp med målrettede tiltak og virkemidler. Klimaomstillingen vil gi muligheter for økt jobb- og verdiskaping. Vi må gripe de industrielle mulighetene som den skaper. Da må vi bygge på de bedriftene og de fortrinnene vi har og legge til rette for å bygge nye næringer. Satsinger som CCS er derfor viktige.

Politikerne er viktige for at bedriftene skal få den kompetansen som etterspørres. Det betyr for eksempel at færre må falle ut av skolen, at yrkesutdanningen må ha relevant utstyr og tilstrekkelig lærlingplasser, og at høyere utdanning må være relevant for det arbeidslivet som venter. Kompetanse blir helt avgjørende for å utløse fremtidens bærekraftige løsninger.

Politikerne må dessuten satse enda mer på forskning og innovasjon. Vi må ha virkemidler som stimulerer og støtter og ikke minst skalerer opp de løsningene som vi skal leve av i årene fremover. Private og offentlige virksomheter må jobbe sammen, og vi må også delta i internasjonalt samarbeid, ikke minst med EU.

Politikerne kan også bistå til å øke eksporten, som er nødvendig for å finansiere velferden. Vi må ha skatter og avgifter som matcher våre konkurrenter ute, vi må ha verktøy til å hjelpe bedrifter til å nå nye markeder, vi må dyrke områder der vi har gode forutsetninger. Her peker veikartet på en rekke verdikjeder med stort verdiskapingspotensial.

Og så må politikerne dra fordel av private for å løse økende offentlige utfordringer. Det må satses på innovasjon i offentlige tjenester og innkjøp, og stilles krav til miljø og seriøsitet.

Se flere forslag til politikk i Neste Trekk.

Bedriftene er allerede i gang med å skape bærekraftige løsninger. Nå trenger vi politikere som også leverer. Jobbskaping må gjennomsyre all politikk.