Innhold

Jobbskaperne - Årskonferansen 2021

Jobbskaping i privat sektor er en forutsetning for å komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid. En fremtid der Norge fortsatt er et av verdens beste land å bo i.

  • Vi må bevare og skape nye private, lønnsomme arbeidsplasser
  • Bedriftene løser morgendagens utfordringer
  • Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk

Du finner de i bygd og by over hele landet. Jobbskaperne som bygger arbeidsplasser til deg og meg, i et lite land med en åpen økonomi. Et land der mange av dem er helt avhengig av verden utenfor for å overleve og skape verdier.   

Det betyr at de alltid må ligge i forkant. Jobbskaperne er nødt til å utvikle smarte og effektive løsninger for å konkurrere i toppen. Hvis ikke er de ute av gamet. Da går jobbene tapt.   

Covid-19 har skapt uro, usikkerhet og frykt – for smitte, for arbeidsledighet og for fremtiden. Pandemien har påført verdensøkonomien det største tilbakeslaget i nyere tid, og etterdønningene vil prege Norge og verden i årene fremover.  

Behovet for jobb- og verdiskaping var stort før pandemien. Nå er det enda større. I den historiske tiden vi står midt oppi, mener vi det er viktigere enn noen gang å få samlet myndigheter, politikere, offentlig og privat sektor til en samtale om veien ut av krisen.   

Høsten 2020 lanserte NHO et veikart for fremtidens næringsliv. Neste Trekk viser veien ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere framtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet. Våre neste trekk skal skape økonomisk bærekraft ved å styrke hele næringslivet.  Vi skal sørge for at koronakrisen ikke fører til mer utenforskap.  

Fremtiden krever en stor omstilling. Vi trenger klimaløsninger som øker konkurransekraften, og sterke eksportnæringer som gir arbeidsplasser og inntekter til velferdsstaten. Det krever kompetanse, digitalisering og et tett samarbeid mellom private bedrifter og det offentlige. Det krever også at vi får flest mulig i jobb.   

Skal vi komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid er vi helt avhengig av å skape flere jobber i privat sektor.Politikken må hjelpe jobbskaperne med å posisjonere seg. Konkurransen er tøff der ute – de har dårlig tid. Norge har dårlig tid.  

Lykkes jobbskaperne, lykkes Norge.