NHO-presidenten: Tillit viktig for krisehåndtering

Nyhet, Årskonferanse

Publisert

NHO-president og Yara-sjef Svein Tore Holsether mener Norge har et fortrinn, som et tillitsbasert samfunn, for å håndtere kriser. (Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon).

- Vi må gå inn med samme iver og "drive" for å løse klimakrisen, som vi har håndtert krisene knyttet til pandemi og krig, sa NHO-president og Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether på NHOs årskonferanse.

Holsether mener Norge har unike muligheter og forutsetninger til å få ned utslipp – både i Norge og internasjonalt – og endre energisystemene. Han trakk frem det tillitsbaserte systemet og trepartssamarbeidet i Norge:

- Det gjør at vi kan agere raskt. Det er ikke mulig å gjøre det uten tillit. Vi driver en bedrift som er i 60 land og selger til 160 land. Vi har sett litt av hvert i forhold til krisehåndtering i verden. I Norge er vi gode på det.

Holsether mener vi må gå inn i klimakrisen på samme måte og samkjøre oss, for å finne løsninger, for å konvertere fra fossilt til fornybart, for å fokusere på det grønne skiftet og for å skape nye eksportarbeidsplasser.

- Her må vi bruke den unike posisjonen vi har i Norge, til å akselerere det grønne skiftet og være med å løse klimakrisen i Norge og i verden.

 

Dilemmaer

I tiden etter Russlands angrep på Ukraina har Yara-sjefen ikke underslått at de har stått i dilemmaer:

- Det er ingen enkle løsninger i en så kompleks situasjon. Halvparten av verdens befolkning får mat på grunn av gjødsel. Skal vi fortsette å kjøpe råvarer fra Russland, eller ikke? Det er en problemstilling som er større enn meg og oss som selskap. Vi må diskutere åpent med nasjonale og internasjonale myndigheter om hva det betyr for matsikkerhet og matpriser for hele verden.

Holsether understreket at det at Yara har vært lønnsomme, også nå under krisen, er en forutsetning for å kunne drive en bedrift.

- Det gjør at vi kan tenke langsiktig. Men vi driver ikke selskapet bare for å maksimere profitt og dele ut utbytte. Vi har et mye større mandat enn det. Vi må opptre i det samfunnet vi er i også. Det å være med og produsere nok mat, utslippsreduksjoner, hjelpe bonden.

 

Angrep mot Ukraina-kontor

Bygningen der Yaras kontor befinner seg i Kyiv i Ukraina ble truffet av et missil på dag tre av krigen.

- Når man ser Yara-logoen og bygningen med et stort hull, da kommer det veldig nære.

Norske bedrifters fremste tillitsvalgte, NHOs president Svein Tore Holsether, leder et stort globalt selskap med 17.000 ansatte verden over gjennom Yara International.

Men om ikke alle blir like direkte rammet av krigen i Ukraina som Yara, mener han at nesten alle norske bedrifter blir indirekte rammet. Han viser til dramatisk økte energipriser, økte råvarekostnader og forstyrrelser i forsyningskjedene vi ikke har sett før.

- Alle er påvirket av det som skjer, enten man er en stor bedrift, eller små og mellomstore, sier Holsether.Se hele innslaget fra med Holsether

Se alt fra NHOs årskonferanse 2022