Tidenes avløpssatsing – fremtidens renseanlegg i Norge

13. aug 2024kl. 09:30–10:30
Restauranten, Mør Biffhus, Arendal Arrangementet er gratis

Hvordan skape verdi for flere deler av samfunnet gjennom samarbeid mellom næringsliv, kommuner og akademia? Mange snakker om at de har oppstått magi i Kongsvingerregionen de siste årene. Næringslivet etterspør "University without walls" som også er et uttalt mål av EU.

Kongsvingerregionen er et sjeldent eksempel på at det går an selv med et tilsynelatende svakt utgangspunkt. Når lokalt næringsliv deltar aktivt  i fremveksten av relevante og fremtidsrettede studietilbud og kommunen understøtter internasjonale forskningsmiljøer forteller det om motivasjon og handlekraft fra aktørene som må samspille. 

Kan modellen virke for flere?

Panelsamtale om samarbeidet som en mulig modell for lokalsamfunn med lignende utfordringer og potensialet for vekst i triangelet akademia - næringsliv - kommuner.

Representanter fra NHO, kommune og akadmia oppsummerer og presenterer caset Kongsvinger. Hva konkret har vi fått til?
Flere bedrifter forteller om effektene samarbeidet har for dem. 

Arrangør: NHO Innlandet og Høyskolen i Innlandet  

Les mer om arrangementet her