Trenger byggenæringen en lærlinggaranti?

14. aug 2024kl. 13:00–14:00
Restauranten nede, Mør Biffhus, Arendal

Byggenæringen må de neste årene ta igjen etterslepet på boligbygging, og trenger god tilgangen på flere lærlinger for å unngå prisgalopp og dårlig kvalitet. Skal vi utdanne flere lærlinger trengs det flere skoletilbud, særlig for de mindre håndverksfagene. I dag finnes det for eksempel ikke tilbud for blikkenslagere, taktekkere og anleggsgartnere nord for Trondheim. Hvem skal tette takene i Nord- Norge?

Fra 1. august 2024 sier ny opplæringslov at fylkeskommunene skal dimensjonere etter samfunnets behov for kompetanse. Men hvordan skal dimensjonering etter samfunnets behov foregå i praksis? 

For å få til dette må man ha et godt kunnskapsgrunnlag om arbeidslivets behov for lærlinger og fagarbeidere - vi trenger et dimensjoneringsverktøy.

NHO Byggenæringen ønsker en opptrappingsplan som gir et bredere skoletilbud flere steder. Det vil gi flere lærlinger og flere læreplasser.

I tillegg mener NHO byggenæringen at vi framtiden må øke bruken av alternative opplæringsmodeller samt at det må på plass finansieringsordninger for opprettelse av klasser innenfor mindre håndverksfag.

Hva mener politikerne?

Arrangør: NHO Byggenæringen

Les mer om arrangementet