Eierkonferansen 2024 – Et år igjen til valget

11. sep 2024
Nova Spektrum

Privat eierskap er en bærebjelke for verdiskaping, teknologiutvikling, eksport, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn over hele landet.

De siste årene har det blitt både dyrere og vanskeligere å eie og drive bedrift i Norge. Det har skapt uforutsigbarhet og usikkerhet blant dem som investerer. Det er hardt arbeid å starte en bedrift, det er ikke for alle. Men noen lykkes. For at Norge skal lykkes er vi avhengige av at disse menneskene lykkes, både bedriftene og eierne. Gode eiere trenger gode rammevilkår, slik at vi alle lykkes.   

Den såkalte "exit-skatten" bekymrer mange gründere. Norske eiere opplever det som urettferdig å måtte betale en konkurransevridende eierbeskatning, som øker og øker uavhengig av hvor bra bedriften gjør det. Samtidig har flere sett seg nødt til å flytte ut av landet. Exit-skatten sikter seg inn mot å hindre konsekvens heller enn å løse problemet, og skaper samtidig et nytt problem. 

  • Hvilke konsekvenser har det for landet vårt at det private eierskapet svekkes?
  • Hvilke konsekvenser gir det for vekst og investeringer og gode lokalsamfunn i Norge at eierne må tappe bedriften for penger for å betale formuesskatt?
  • Hva kan vi sammen gjøre for å snu denne utviklingen? 

Rederiforbundet og NHO inviterer politikere, eiere, bedrifter, ansatte i medlemsbedrifter og representanter fra fagbevegelsen og organisasjoner til dialog om hvordan vi kan sikre det private eierskapet i Norge. 

Velkommen til kunnskapspåfyll, spennende innlegg, dialog og samhandling om et av de viktigste temaene i samfunnsdebatten frem mot stortingsvalget i 2025.