Geopolitikk i krystallkula: Trenger vi grønn industri i Norge?

15. aug 2024kl. 13:00–14:00
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

Vi er inne i en tid hvor stormaktene strides om politisk og teknologisk dominans ved hjelp av handelshindringer, aktiv subsidiepolitikk og krav til selvforsyning i kritiske verdikjeder.

Med globalisering, demokratisering og regelbasert handel i tilbakegang, stålsetter verden seg for en spent og konfliktfylt sameksistens i årene fremover. Vi ser en tydelig vilje til å gjennomføre energiomstillingen gjennom å bygge opp suverene, grønne verdikjeder i egen region, økt proteksjonisme og en endret holdning til statsstøtte, mens troen på global arbeidsdeling som grunnlag for vekst blir redusert. 

Hva vil være gode strategiske grep for Norge? Aner vi et utfall der de ventede investeringene i gruvevirksomhet, batterifabrikker, hydrogenproduksjon og klimainnovasjon i eksisterende prosessindustri uteblir? 

I dette arrangementet samler NHO, Norsk Industri, Yara og Hydro eksperter, bedrifter og politikere til å dele sine synspunkt og utveksle forslag for en strategisk norsk tilnærming. 

Program: 
Introduksjon
 v/ moderator Kristin Hansen
Key note : Globale endringer og økonomisk usikkerhet – hva betyr det for norsk næringsliv?
Panelsamtale
Hanne Simensen, leder for Hydros globale aluminiumsvirksomhet
Magnus Ankarstrand, EVP forretningsutvikling, Yara International
Næringsminister Cecilie Myrseth  i samtale m/Harald Solberg, adm.dir. Norsk Industri 

Moderator: Kristin Hansen, internasjonal direktør NHO

Stikkord for samtalene: 

  • Hvordan påvirker globale trender og usikkerhet norsk næringsliv – en liten økonomi
  • En ny handelspolitikk: nye handelsavtaler, sikre regelbasert handel, gode rammebetingelser for Norge ute
  • Grønn industri i Norge: hvordan sikre konkurransekraft – i et internasjonalt marked
  • Hvilke strategiske grep må Norge ta i dag – og i tiden fremover? Hvilke løsninger ser politikerne og bedriftene?

Arrangør: NHO, Norsk Industri, Yara og Hydro

Les mer om arrangementet