Hva gjør vi med karbonet?

13. aug 2024kl. 11:00–12:00
Pergolaen Mør Biffhus, Arendal og digitalt Arrangementet er gratis

Karbonfangst, -bruk, -transport og -lagring og karbonfjerning. Uttrykkene er mange, men målet er det samme: reduserte CO2-utslipp og enda mer sirkulærøkonomi.

En rapport fra Oslo Economics (OE) peker på viktige barrierer for utrulling av norske fangstprosjekter og foreslår målrettede virkemidler. Norge vil dra stor nytte av en rask utrulling nå! Raske utslippskutt er positivt for å nå Norges klimamål, det er et bidrag til raskere reduksjon i globale klimagassutslipp og ikke minst vil det kunne styrke norske virksomheter i hele verdikjeden, både fangst- leverandører og lageraktører og gjøre at tjenester knyttet til CO2-håndtering blir et norsk eksportprodukt.  En slik helhetlig verdikjede for karbonfangst, --transport og -lagring er avgjørende for at nye prosjekter skal komme til. For å få en fungerende verdikjede, er det både riktig og viktig å rette oppmerksomhet mot store europeiske utslippspunkt. Samtidig er det viktig å sikre at dette også blir et satsingsområde også for norsk industri. Karbonfangst er helt avgjørende for at prosessindustrien skal nå målet om klimanøytralitet. Eksisterende ordninger løser bare markedssvikten delvis og en helhetlig virkemiddelpakke er nødvendig.

Vi tar diskusjonen: blir Langskip et engangstilfelle, eller er dette bare starten på noe stort for Norge? Hva vil politikerne gjøre nå? Hvordan senker vi barrierene? Hvordan gjør vi CCS til et norsk eksporteventyr?

Du møter: 
Astrid Bergmål, Statssekretær, Energidepartementet
Ove Trellevik, Stortingets energi- og miljøkomiteen, Høyre
Pia Prestmo, Public Affairs Manager Norway, Heidelberg Materials
Hildegunn Blindheim, Administrerende direktør, Offshore Norge
Bjørn Kolbjørnsen, Styreleder, Eramet Norway / direktør for Eramets manganlegeringsaktivitet, Eramet
Finn Gjerull Rygh, Prosjektleder, Oslo Economics
Harald Solberg, Administrerende direktør, Norsk Industri

Arrangør:
Norsk Industri

Les mer om arrangementet her