Hva gjør vi med strømstøtten?

14. aug 2024kl. 14:30–15:30
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

Høsten 2021 ble kraftprisene mangedoblet nesten over natten, og svært mange husholdninger fikk problemer med å betale strømregningen sin. Det ble derfor etablert en enkel og ubyråkratisk strømstøtteordning som har vært svært viktig for mange norske husholdninger.

I senere tid har strømstøtten møtt kritikk fra ulike hold, fordi den reduserer husholdningenes motivasjon for å gjennomføre tiltak for energieffektivisering og investere i solceller.

På dette seminaret legges det frem en ny rapport som utforsker hvordan strømstøtten kan utformes i fremtiden for å bedre møte forbrukernes behov samtidig som vi stimulerer til gode energiløsninger i boligene våre. Vi inviterer også til en politisk diskusjon om strømstøtten og mulighetene for å omfordele statens ekstraordinære inntekter fra kraftsalg for å sikre en rettferdig byrdefordeling i det grønne skiftet.

Agenda (foreløpig)

 1. Innledende samtale om strømstøtte
  • Linda Ørstavik Ôberg, Huseierne
  • Dag Tore Seierstad, Solenergiklyngen
 2. Presentasjon av rapport
  • Tyra Merker, Samfunnsøkonomisk Analyse
 3. Politikerpanel: Hva gjør vi med strømstøtten?
  • Elisabeth Sæther, Statssekretær (Ap)
  • Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant (MDG)
  • Ane Breivik, Leder i Unge Venstre
  • Mirell Høyer-Berntsen, Gruppeleder Agder SV
 4. Fagsamtale om strømstøtten
  • Tore Strandskog, NHO Elektro
  • Rolf Iver Mytting Hagemoen, NOVAP
  • Ketil Krogstad, NBBL

Ordstyrer: Andreas Strømsheim-Aamodt, NHO Elektro

Arrangør: NHO Elektro

Les mer om arrangementet