Hvem skal bygge sykehusene når alle må være helsearbeidere?

13. aug 2024kl. 12:30–13:30
Restauranten , Mør Biffhus, Arendal Arrangementet er gratis

NHO og KS inviterer til oppvarming til Arbeidslivets toppmøte.

I juni legger regjeringen frem en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk. I samme måned slår perspektivmeldingen ventelig fast at det blir knapphet på arbeidskraft framover. Skal vi opprettholde velferdssamfunnet vårt, må vi både ha folk til næringene som skaper inntektene og vi trenger folk til bransjene som utøver velferdstjenester. Utviklingen ser ut til å gå i retning av en sterkere kamp mellom ulike sektorer og næringer om arbeidskraften. Skal Norge lykkes, må vi tenke nytt om vante arbeidsformer. Er KI en gamechanger for måten vi organiserer arbeidet og arbeidstiden?

Vi møter bedrifter som har løst arbeidskraftbehovene sine på alternative måter og får høre om hva de som har studert dette nærmere sier, før vi får en diskusjon om hvordan vi kan møte endringene som kommer. Hva er barrierene for å finne de gode nye løsningene? Hva bør løses nasjonalt, hva kan løses lokalt? Hva kan partene ta seg av, hva må staten bidra med?


Arrangør: NHO

Les mer om arrangementet her