Hvordan gjør vi solceller populært igjen?

13. aug 2024kl. 10:00–11:00
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal og digitalt Arrangementet er gratis

I fjor vedtok Stortinget et mål om 8 TWh solkraft innen 2030. Det innebærer en 15-dobling av alt vi har bygget ut så langt, og den 14.mai lanserte regjeringen sin tiltaksplan for å nå solkraftmålet.

Men er vi på rett vei? I løpet av det siste året har investeringene i private husholdninger kollapset. Enova har kuttet i støtteordningen, regjeringen diskuterer solskatt for folk flest, søknadsprosessene opppleves å være trege og kostbare, gunstige avtaler om solkonto forsvinner fra markedet og det er usikkerhet rundt tilknytningsvilkår, delingsløsninger og avregning av plusskunder.

Hva er egentlig regjeringens plan? Hva tenker Stortinget om utviklingen så langt? Og hvordan kan vi skape engasjement for småskala solcelleproduksjon hos husholdninger og bedrifter?

Finn ut hvordan vi skal gjøre solceller populært igjen, og bli med på en solfylt debatt på Næringslivets Hus!

Program (foreløpig): 

Ordstyrer: Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom

1. Innledende presentasjoner

 • Innledning: Geir Ove Kulseth, EL & IT-forbundet'
 • Strømpriser og solceller: Svend Boye, Thema Consulting
 • Barrierer og kostnader: Mari Lauglo, Norconsult (tbc)
 • Hva tenker de som kjøper solceller: OBOS (tbc)

2. Politikerpanel

 • Elisabeth Sæther, Statsekretær (AP)
 • Lars Haltbrekken (SV)
 • Une Bastholm (MDG)
 • Høyre (tbc)
 • FrP (tbc)

3. Fagsamtale:  Hvordan gjør vi solceller populært igjen?

 • Linda Ørstavik Ôbergi Huseierne
 • Ove Guttormsen, NHO Elektro
 • Ketil Krogstad, NBBL
 • Dag Tore Seierstad, Solenergiklyngen

Arrangører:
NHO Elektro, Huseiernes Landsforbund, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Norsk Eiendom, EL og IT Forbundet

Les mer om arrangementet her