Hvordan kombinerer vi utslippskutt i matproduksjonen med lønnsomme bedrifter?

13. aug 2024kl. 14:00–15:00
Pergolaen, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt Arrangementet er gratis

Yara og NHO Mat og Drikke inviterer politikere og næringslivsledere til debatt om klimavennlig matproduksjon i møte med det grønne skiftet.

Klimavennlig matproduksjon har betydelige omkostninger og forutsetter nye samarbeidsformer med kostnads- og risikodeling på tvers av leddene i verdikjeden.

Det store spørsmålet er: Hvordan lykkes med å kutte utslipp i verdikjeden for mat og drikke, samtidig som man sikrer høy produksjon og lønnsomme bedrifter? 

Arrangør: NHO Mat og Drikke og Yara

Les mer om arrangementet