Hvordan sikre lik rett til rettighetsbaserte helse- og velferdstjenester?

12. aug 2024kl. 14:30–15:30
Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

Vi må bruke færre penger, vi får færre ansatte, og vi må produsere flere helse- og velferdstjenester. Samtidig blir vi flere eldre. Vi trenger tverrpolitisk enighet for å løse utfordringene vi står overfor i helse- og velferdstjenestene våre. Hvordan kommer vi dit?

Næringen, alt fra legemidler, medtek og tjenestesektoren, vil bidra. 

Vi har en rekke styringsdokumenter fra regjeringen og Stortinget de siste årene. Helsepersonellkommisjonen, Bo trygt hjemme-meldingen, Sykehusutvalget, Prioriteringsmeldingen, Folkehelsemeldingen, Riksrevisjonens rapport om rehabilitering, Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr, og Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Hvordan kan de bidra slik at regjering og storting når de målene og ambisjonene de har satt for en bærekraftig felles helsetjeneste fremover?  

Program

14.30 – 14.35 

Intro og åpning v/ Reidar Holst Christenssen  

14.35 – 15.05 

Aleris v/ administrerende direktør Anita Tunold: Private aktørers  bidrag til likeverdige og rettighetsbaserte helse- og velferdstjenester  

Melanor v/ administrerende direktør Atle Hunstad: Betydningen av investeringer i medisinskteknisk utstyr for å sikre likeverdige helse og velferdstjenester   

NHO Geneo v/ administrerende direktør Karita Bekkemellem: Slik bidrar NHO Geneo til våre felles helsetjenester   

15.05 15.25   De politiske løsningene 

Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson Høyre og leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Truls Vasvik, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Les mer om arrangementet her