Innovasjon i offentlig innkjøp: en katalysator for økonomi, næringsutvikling og bærekraft?

15. aug 2024kl. 10:00–11:00
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

Mange kommuner opplever strammere økonomi og mangel på arbeidskraft – samtidig som de offentlige tjenestebehovene øker. Behovet for mer kostnadseffektive og personellbesparende løsninger er prekært.

Men utvikling og innovasjon koster i første omgang og gevinstene kan komme i andre budsjetter enn de som tok kostnadene med utvikling. Innovasjon er også risiko.

Hvordan sørge for treffsikker risikoavlastning og gevinstdeling  som bidrar til at 750 milliarder offentlige innkjøpskroner holder innovasjonstakten høy?

Og hvordan sørge for at løsningene som utvikles tas i bruk av flere, slik at de blir mest mulig lønnsomme?

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) viser frem konkrete eksempler på hvordan innovative anskaffelser har ført til utvikling av kostnadseffektive, personellbesparende løsninger som har gitt økt bærekraft innen helse og infrastruktur i Norge.

Innkjøperne og leverandørene vil med bakgrunn i konkrete anskaffelser snakke om potensialet bærekrafts- og næringsmessig, som ligger i innovative anskaffelser både for offentlige behovseiere og bedriftene, og hva man tenker må til for at flere tar dette verktøyet i bruk. Her kan det ligge både økonomiske og mer styringspolitiske utfordringer og muligheter som et politikerpanel vil debattere.

Du møter: 
Ingebjørg Harto, Daglig leder, LUP - Leverandørutviklingsprogrammet
Even Sagebakken, Statssekretær for fiskeri og havministeren, Arbeiderpartiet
Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Næringskomiteen, Venstre
Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant, Næringskomiteen, Høyre
Ingrid Dahl Hovland, Direktør, Statens Vegvesen
Harald Nikolaisen, Direktør, Statsbygg
Bettina Sandvin, Utbyggingsdirektør, Bane NOR
Odd Arne Fauskerud, Prosjektleder, Multiconsult
Hege Eiklid, Gründer og daglig leder, Innocom
Mari H. Rossland, Fagkoordinator, Skien kommune

Arrangør: Leverandørutviklingsprogrammet LUP
Les mer om arrangementet