Kan næringstransporten redde Norges klimamål?

14. aug 2024kl. 16:00–17:45
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

I en tid der flere er usikre på klimamål og det grønne skiftet, viser transportsektoren vei. Transportsektoren er Norges største utslippssektor, hvor næringstransporten alene står for 10 prosent av utslippene.

Overgangen fra fossile drivstoffer, til el, hydrogen, biogass og biodrivstoff skyter nå for alvor fart. Men for å lykkes videre må transportsektoren løftes høyere på klimaagendaen. En fremoverlent norsk transportbransje er klar for omstilling, og med de riktige tiltakene vil næringstransporten ifølge GLP nå klimamålene i 2034. I tillegg til å bidra til betydelige utslippskutt vil det grønne skiftet trolig forbedre hverdagen til Norges 40 000 lastebilsjåfører.

Arrangementet avsluttes med mat og mingling. 

Arrangør: Grønt Landtransportprogram (NHO) 

Les mer om arrangementet