Likestilling i maritim næring

13. aug 2024kl. 09:45–10:40
Pergolaen, Mør Biffhus, Arendal Arrangementet er gratis

Fraværet av kvinner i maritim næring har mange årsaker. Velkommen til debatt hvor ulike deler av bransjen belyser hva som gjøres i dag og hva som må få fremtidig fokus for å sikre en mer likestilt maritim bransje.

Hvordan:

  • jobbe med ledelse og strategisk utvikling som bidrar til en mer likestilt bransje
  • sikre en inkluderende næring og bekjempe mobbing og trakassering
  • jobbe med livsfasepolitikk som understøtte en likestilt maritim bransje
  • tilrettelegge for/oppfordre flere jenter til å velge maritime studier
  • sikre politisk rammevilkår som bygger opp under et større mangfold

Du møter: 
Marianne Sivertsen Næss (foreløpig), Fiskeri- og havminister, Nærings- og fiskeridepartementet
Alf Tore Sørheim, Sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet
Knut Arild Hareide, Adm. direktør, Norges Rederiforbund
Grete Herlofson, Generalsekretær, Redningsselskapet
Stine Mundal, President/Key Account Manager, WISTA/DNV
Ingelin Grimsæth, Nestleder, Norsk Sjøoffisersforbund, Senior ingeniør maritime operasjoner, Equinor

Arrangør: NHO Sjøfart

Les mer om arrangementet her