NHOs leverandørskole

23.–25. okt 2024kl. 10:00–16:00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo Pris medlemmer i NHO - 30000,- Pris ikke-medlemmer 38000,- Påmeldingsfrist 10. oktober

Vil du bli en god leverandør til offentlig sektor og skaffe deg nye forretningsmuligheter? Nå har du mulighet til å lære deg spillereglene for å kunne levere tilbud.

Offentlige anskaffelser er i kontinuerlig utvikling, både med hensyn til hva som kreves av tilbyderes egnethet, krav til dokumentasjon og kjennskap til bærekraft og prosedyrer.

NHOs leverandørskole er både for bedrifter som allerede er, eller vil bli, leverandører til offentlig sektor. 

Kurset gir deg kort fortalt: 
• Kompetanse: Kompetansen du trenger for å delta i konkurranser
• Nettverksbygging: Mulighet til å treffe andre som jobber med det samme
• Vinnersjanser: Større sjanse for å vinne anbudskonferanser

Praktisk informasjon
• Kurset gjennomføres med en fysisk samling over tre dager på Næringslivets Hus i Oslo
• Den andre dagen vil det være en valgfri felles middag for alle deltakerne
• Samlingen består av forelesninger, oppgaver og gruppeoppgaver som deltakerne skal jobbe med sammen
• Forelesere er hentet både fra offentlig og privat sektor og advokater med god innsikt i faget
• Alle deltakere får god anledning til å stille spørsmål til foreleserne
• Kurset vil bli fakturert før oppstart

NHOs leverandørskole ledes av NHOs advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dordi Gjønnes. 

Program for leverandørskolen: 

Dag 1 - 23. oktober kl. 10.00 - 16..00

Innledning
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO        
Oversikt over kursets innhold
Hvordan bli en god leverandør til offentlig sektor
Grunnleggende prinsipper i en anskaffelseskonkurranse
Huskeliste for leverandører

Dialog mellom oppdragsgiver og leverandør
Sigurd Glomstad, Leverandørutviklingsprogrammet
Hvordan gjennomføre dialog
Skaper dialog inhabilitet.

Kunngjøring, konkurransegrunnlag og krav til ytelsen
Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS 
Hva inneholder konkurransegrunnlaget
Krav til ytelsen
Kan oppdragsgiver gjøre endringer som er absolutte?
Avvik mellom kravspesifikasjonen og tilbudet
Leverandørens ansvar 


Konkurranseformer og rammeavtaler
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO
Gjennomføringen av de ulike konkurranseformene åpen, begrenset og forhandlet konkurranse
Rammeavtaler med en eller flere leverandører

Leverandørkrav/kvalifikasjonskrav og dokumentasjon
Margret Gunnarsdottir, Specialist Council, advokatfirmaet Arntzen de Besche
Minimumskrav som leverandøren må oppfylle-tekniske og organisatoriske krav, økonomiske og finansielle krav

Minimumskrav
Krav til leverandørens egnethet
Dokumentasjon

Tildelingskriterier og dokumentasjon
Margret Gunnarsdottir, Specialist Council, advojatfirmaet Arntzen de Besche
Tildelingskriterier er de forhold som vektlegges når oppdragsgiver skal tildele kontrakten, og som skal identifisere det beste tilbudet.

Hvilke kriterier kan benyttes?
Underkriterier
Hvordan skal tildelingskriteriene vurderes og vektlegges? foregå?
Kan leverandørkravene og tildelingskriteriene være de samme?
Ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon

Kontraktskrav og vilkår
Margret Gunnarsdottir, Specialist Council, advokatfirmaet Arntzen de Besche

  

Dag 2 - 24. oktober 10.00 - 16:00 

Avvisning av leverandører
Marie Braadland, partner og advokat, advokatfirmaet Grette
Elizabeth Haugen Calder, Kontraktsrådgiver, Forsvarsbygg
Avvisningsgrunnene
Når kan og skal leverandører avvises?
Hvor langt kan oppdragsgivere strekke seg for å slippe å avvise 

Avslutning av konkurransen
Kjersti Holum Karlsen, partner advokat, advokatfirmaet SANDS
Avlysning
Tilbud velges og kontrakt tildeles 
Karensperiode og begrunnelse

Endringer i kontrakten og oppsigelse
Kjersti Holum Karlsen, partner advokat, advokatfirmaet SANDS
Endringer som er tillatt
Endringer som ikke er tillatt 

Bærekraft , herunder miljø og arbeidslivskriminalitet
Wenche Sædal, partner advokat, advokatfirmaet Thommessen
Anne Cathrine Jacobsen, fagansvarlig jurist, DFØ
Miljøkriterier
Akrim - herunder lønns-og arbeidsforhold samt andre seriøsitetskrav. Oppfølging av kravene.

Innsyn i tilbud og øvrige dokumenter
Johanne Førde, senioradvokat, advokatfirmaet Schjødt
Behandling av innsynsbegjæringer
Forretningshemmeligheter

Håndhevelse av offentlige anskaffelser
Kjersti Holum Karlsen, partner og advokat, advokatfirmaet SANDS
Hvordan skal jeg klage?
Klage til Kofa
Klage til domstolen
Sanksjoner og erstatning


Dag 3 - 25. oktober 10.00 - 14.00 
Hvordan skrive gode tilbud

Kunngjøring og kunngjøringsportalen Doffin
Charlotte Kolle, Fagleder Digital konkurransegjennomføring, DFØ

Finndoff – Hvordan finne relevante anbud
Rolf Olav Johannessen, Finndoff

Overveininger ved beslutning om deltakelse i konkurranser
Siw Iren Mjøllner, kalkulasjonssjef,  Toma Facility Norge

Praktisk organisering av tilbudsarbeidet
Heidi Langseth, jurist, Anbudsjuristen
Stegvis gjennomgang av utnyttelse av tiden til rådighet  

Hvordan utarbeide vinneranbudet
Heidi Langseth, jurist, Anbudsjuristen
Hvilke leverandører vil oppdragsgiver ha?

Presentasjon av caseoppgaver, gjennomgang og dokumentasjon

Arbeid med caseoppgave – sparring og dialog underveis

Gjennomgang og presentasjon av løsning caseoppgave

Alle dager: 
Lunsj, pauser, mingling og læring 

Har du spørsmål til kurset, ta kontakt med