Ny analyse - Bemanningsbedrifters bidrag til integrering i arbeidslivet?

15. aug 2024kl. 11:30–12:30

I Norge har vi på flere felt stor mangel på arbeidskraft. Likevel er det mange som faller utenfor. Bemanningsbransjens virksomhetsidé er å koble mennesker som trenger jobb med jobber som trenger mennesker. Samtidig er det i senere år lagt flere og flere begrensninger på adgangen til innleie fra bemanningsbedrifter. Hvordan kan bemanningsbedrifter bidra til integrering i arbeidslivet?

Dette ønsker vi å debattere og vi legger også frem en analyse for å bygge mer fakta om at bemanningsbedriftene i Norge som en viktig integreringsmotor, en inngang til arbeidslivet og som gir mennesker som ønsker det flesibilitet i arbeidslivet.

Velkommen skal du være til oss på Næringslivets Hus! 

Arrangør: NHO Service og Handel 

Les mer om arrangementet