Hvordan kan medisinssk teknologiske innovasjoner bidra til ventetidsløftet?

14. aug 2024kl. 11:30–12:30
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal og digitalt

Hvordan kan vi sikre at Norge ikke blir teknologisk utdatert?

Vi får en presentasjon av hospital solutions-modellen ved Århus universitet sykehus. Deretter blir det  paneldiskusjon om hvordan kan man implementere samme modell i Norge. 


Arrangør: NHO Geneo, Melanor og Medtronic 

Les mer om arrangementet