Ren energi - Dirty Deals? Hvordan håndtere korrupsjon i fornybar energi?

14. aug 2024kl. 08:30–09:30
Restauranten, Mør Biffhus, Arendal

Korrupsjonsutfordringer i en global grønn omstilling Verden vil ha grønn omstilling og fornybar energi for å redde vår klode og vårt klima. For å nå målet er det både et enormt investeringsbehov og stor investeringsvilje i mange markeder. Dette er bra for industrien som satser på fornybar energi og løsninger.

Men hvilke risikoer står fornybar sektor overfor? Trillioner forsvinner som følge av korrupsjon hvert år, hvor mye som forsvinner i jakten på fornybare energiløsninger vet vi ikke, men forskning viser at det er stor fare for korrupsjon i mange ulike faser av investeringer og drift. Hvordan jobber bedrifter, virkemiddelapparatet og andre i Norge for å redusere risikoen for korrupsjon. NHOs pådriverforum for utviklingspolitikken inviterer til debatt!