Slik skaffer vi nok kraft til klimamål og verdiskaping

14. aug 2024kl. 11:00–12:00
Pergolaen, Mør Biffhus, Arendal og digitalt

For å skape jobber og verdier, utvikle velferdsstaten og sikre et klima vi kan leve i, må det norske samfunnet ha mer fornybar kraft, til forutsigbare og levelige priser.

Men hva er realistisk å få til av økt krafttilgang fra eksisterende og ny produksjon, og mer effektiv energibruk? Dette skal vi diskutere med politikere og fagfolk på Arendalsuka. Kraften må vi frigjøre med energieffektivisering, og ved å produsere mer fra vann, vind og sol. Og vi trenger mer og smartere kraftnett slik at vi kan drifte bedre og utnyttet fleksibiliteten hos sluttbrukerne.

Thema Consulting vil presentere innsikt om behovene for ny kraft og hva som er mulig å få til, på kort, mellomlang og noe lengre sikt. Energipolitikere, næringsliv og fagbevegelse vil diskutere behovene, mulighetene, dilemmaene og løsningene. Hvordan klarer vi å akselerere utviklingen? 

Du møter: 
Elisabeth Sæther, Statssekretær, Energidepartementet
Une Bastholm, MDG
Lars Haltbrekken, SV
Tore Strandskog, Direktør næringspolitikk, NHO Elektro (ordstyrer)
Ole Børge Yttredal, Direktør, Norsk Industri
Nils Klippenberg, Administrerende direktør, Siemens
Kristin Aadland, Administrerende direktør, BKK
Andreas Thorsheim, Administrerende direktør, Otovo
Svend Boye, Partner, Thema Consulting


Arrangør: Elektroforum (Norsk Industri, Fornybar Norge, NHO Elektro, Rådgivende Ingeniøreres forening, Elektroforeningen og Norsk Forening for Elektro og Automatisering) 

Les mer om arrangementet