Spenningene i frontfagsmodellen – hvordan håndteres de best?

15. aug 2024kl. 11:00–12:00
Pergolaen, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

Vi har gleden av å invitere deg til en spennende og aktuell diskusjon om frontfagsmodellen med noen av Norges fremste økonomer.

Hva: Sjeføkonomenes syn på frontfagsmodellen

Tid: 15. august, 45 minutter i tidsrommet 08:00-14:00. Eksakt tidspunkt vil bli kommunisert senere.

Hvem: Frontfagsmodellen presenteres av lederen av Frontfagsmodellutvalget professor Steinar Holden. Steinar Holden deltar i pandeldebatt om modellen med sjeføkonomene Roger Bjørnstad (LO), Fredrik Haugen (UNIO) og Øystein Dørum (NHO). Arrangementet modereres av Victoria Sparrman, phd.

Bakgrunn

Frontfagsmodellen er helt sentral i norsk lønnsdannelse. Modellen bidrar både til å sikre en tilstrekkelig stor konkurranseutsatt sektor og en likeartet lønnsutvikling for brede grupper over tid. Nettopp derfor har modellen også iboende spenninger, og er utsatt for kritikk. Flere ber om mer fleksibel lønnsdannelse og at enkelte grupper bør unntas fra frontfagsrammen. Men vil modellen håndtere dette, og hva er eventuelt konsekvensene om den ikke gjør det?

Diskusjonen vil blant annet gi deg innsikt i lønnsrammens betydning for modellens virkemåte, hvordan lønnsfordelingen i staten påvirker den samlede inntektsfordelingen, og hvorfor NHO hst akseptert ekstra tillegg til overenskomster som ligger lavt.

Dette arrangementet gir en god mulighet til å forstå frontfagsmodellens konsekvenser og utfordringer sett med ekspertenes øyne. Bli med oss på Mør Biffhus for en innsiktsfull diskusjon om forhold som vil bidra til å forme fremtidens lønnsdannelse i Norge.

Vi ser frem til å se deg der!

Arrangør: NHO

Les mer om arrangementet