Tidenes avløpssatsing – fremtidens renseanlegg i Norge

13. aug 2024kl. 08:30–09:15
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal og digitalt Arrangementet er gratis

At du kan bade i både fjorder og innsjøer regnes som en selvfølge i Norge. Men for å holde vannet rent kreves det store og moderne renseanlegg. Med nye avløpsdirektiver og økende krav til renset vann, står Norge overfor en av de største miljø- og infrastruktursatsingene noensinne.

Det reiser flere spørsmål:
Hvordan skal vi løse dette på en bærekraftig måte? 
Fins det hindringer som må fjernes? 
Finnes det muligheter som kan utnyttes bedre? 
Og hvem skal ta regningen?

LUP og Norsk Vann inviterer til en samtale med representanter fra kommunene, leverandørene og fagmiljøet om hvordan vi sammen kan takle utfordringene knyttet til økte investeringsbehov og gebyrøkninger, på en måte som ivaretar økonomisk, miljømessig, og sosial bærekraft.

Du møter: 
Ingebjørg Harto, Daglig leder, LUP - Leverandørutviklingsprogrammet
Ragnhild Aalstad, Direktør, Norsk Vann
Ellen Hambro, Direktør, MiljødirektoratetHelge Eide, Områdedirektør samfiunn, velferd og demokrati,
KSJørgen Fidjeland, Daglig leder, Tønsberg renseanlegg IKS
Per Møller-Pedersen, Daglig leder / Styreleder, Storm Aqua / Vannklyngen

Arrangør: Leverandørutviklingsprogrammet LUP, Norsk Vann 

Les mer om arrangementet her