Verdien av norsk medtek- og lab-bransje

14. aug 2024kl. 10:00–11:00
Møterommet oppe, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

For å møte helse- og omsorgstjenestens utfordringer er det behov for kunnskap om og forståelse av medisinsk utstyr. Det at på lik linje med helsepersonell, og at det er en kritisk innsatsfaktor for å ivareta pasientsikkerhet, effektivisering, behandlingskvalitet og beredskap

I dag er situasjonen på norske sykehus så dårlig at det kan få konsekvenser for pasientsikkerheten. Selv med betydelige investeringer i medisinsk teknisk utstyr de neste årene vil helsetjenesten ikke kunne tette gapet mellom vedlikehold og en moderne utstyrspark.

Onsdagen under Arendalsuka 2024 presenterer Melanor og Menon Economics en ny rapport om verdien av norsk medtek- og lab-bransje.

Detaljert program kommer.

Arrangør: NHO Geneo og Melanor

Les mer om arrangementet her