Vi har jobbene

15. aug 2024kl. 09:30–10:30
Restauranten nede, Mør Biffhus, Arendal

Norge må redusere antallet som står utenfor arbeidslivet! Reiselivet og servicenæringen er en viktig del av løsningen. Våre tjenestenæringer sysselsetter mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi har plass til både dem med akademisk eller yrkesfaglig utdanning, og til dem med hull i CV’en eller de som av ulike grunner har falt utenfor. I tillegg har mange ukrainske flyktninger funnet arbeid i tjenestenæringene, men også her er det plass til flere.

Analyseselskapet Menon antar det vil være 13 prosent flere sysselsatte i tjenestenæringene i 2030 og 26 prosent flere i 2050 enn i dag. Prognosene tilsier en samlet vekst i tjenestenæringenes verdiskaping frem mot 2050 på 55 prosent, noe som tilsvarer en økning fra 1.100 mrd. kroner til 1.700 mrd. kroner.

I debatten retter vi søkelys mot arbeidskraftsressursen sammen med bedrifter, forskere og politikere og ser nærmere på hvordan nettopp tjenestenæringene kan få flere mennesker ut av utenforskapet til å bli en del av arbeidslivet. Og hvilke grep må myndighetene må ta for å raskere få flere ut i arbeid – og for å sikre varige arbeidsforhold

Deltakere: 

Per Vidar Kjølmoen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Ytterligere politikere: TBA
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO
Elin Ekrol, HR-direktør, Scandic hotels
Monica Bogstad, HR-direktør, IKEA
Tor Rønhovde, konsernsjef, 4Service
Elin Svarstad, forsker i Fafo
Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund
Arrangør: NHO Reiseliv og NHO Service og Handel 

Les mer om arrangementet 

Arrangør: NHO Reiseliv og NHO Service og Handel