NHO

Innhold

Bærekraftsløftet - et nasjonalt partnerskap

 • 18. nov 2020Kl. 08:30–10:30
 • Webinar

NHO, KS og LO tar initiativ til et bredt nasjonalt partnerskap, Bærekraftsløftet, for å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og arbeidet med FNs bærekraftsmål. I forbindelse med Regjeringens Bærekraftskonferanse, inviterer vi til webinar hvor vi diskuterer hvordan vi kan bygge plattform lokalt, regionalt og nasjonalt for at kommunene, næringslivet og samfunnsaktører i samarbeid skal bidra til å løse bærekraftsutfordringer lokalt, med ambisjoner om å skape bærekraftsløsninger for den globale innsatsen.

#005

For å lykkes i arbeidet med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Hensikten med Bærekraftsløftet er å fremme bærekraftig samfunnsomstilling og -verdiskaping i en større skala og i et høyere tempo enn i dag. I sum handler det om å bidra til et reelt taktskifte i arbeidet med FNs bærekraftsmål, og som bidrar til et felles løft lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Kommuner fra hele landet har dannet Bærekraftsnettverket som sammen mobiliserer for bærekraftig omstilling. Sammen med et engasjert næringsliv og partene i arbeidslivet skal det legges vekt på samarbeid og potensialet for økt verdiskaping og næringsutvikling gjennom kartlegginger og analyser av status på bærekraftsarbeidet. 

Målgruppe for sesjonen er fylkeskommuner, kommuner, bedrifter og samfunnsaktører i hele landet som vil kobles på arbeidet og få innsikt i hvordan vi vil omsette omstillingsbehov til omstilllingsmuligheter.

Program: 

 • Åpningssamtale mellom Mari Sundli Tveit, Områdedirektør Politikk i NHO, Kristin Weidemann WielandOmrådedirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering i KS og LO sekretær, Are Tomasgard. De presenterer ambisjoner og viktigheten av et felles Bærekraftsløft 

 • Morten Wolden, Kommunedirektør i Trondheim og leder for Bærekraftsnettverket, beskriver hvordan det mobiliseres på tvers av landet  

 • Kari Aina Eik, OiER/U4SSC, bringer inn det internasjonale perspektivet og hva som gjør det norske initiativet unikt 

 • Gode eksempler på hvordan det jobbes og hvordan vi skal skalere modeller, verktøy og omstillingsmuligheter for Bærekraftsløftet  
  • Sosial bærekraft i lokalt samspill: Lene Conradi, Ordfører i Asker Kommune  

  • Den norske modellen som konkurransefortrinn: Jens Kjos-Hansen og Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare 

  • Fast track for sirkulærøkonomi – innovative anskaffelser for å finne fremtidens løsninger: Harald Aas, Nasjonalt program for leverandørutvikling 

  • Lokale behov muliggjør fremtidens bærekraftige eksportnæringer: Erlend Solem fra Trøndelag Fylkeskommune og Hege Økland, daglig leder i NCE Maritime Cleantech 
 • Viktigheten av å forene krefter lokalt: Nina Solli, Regiondirektør NHO Viken Oslo, Bjørn Sjøvold, Regiondirektør KS Viken  og Ulf Lervik, Regionleder LO Viken Oslo

Webinaret ledes og modereres av Anne Romsaas, KS, og Trygve Ulset, NHO.